PL EN


2017 | 8(10) | 263-268
Article title

Recenzja: Kultura chrześcijańska w dziejach narodu. Materiały edukacyjne dla szkół, oprac. J. Sowińska, A. Starczewska-Wojnar,Archiwum Państwowe w Opolu, Opole 2016, CD-DVD-ROM

Authors
Content
Title variants
EN
Review: Kultura chrześcijańska w dziejach narodu. Materiały edukacyjne dla szkół, ed. by. J. Sowińska, A. Starczewska-Wojnar, The State Archives in Opole, Opole 2016, CD-DVD-ROM
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Recenzja: Kultura chrześcijańska w dziejach narodu. Materiały edukacyjne dla szkół, oprac. J. Sowińska, A. Starczewska-Wojnar,Archiwum Państwowe w Opolu, Opole 2016, CD-DVD-ROM
EN
Review: Kultura chrześcijańska w dziejach narodu. Materiały edukacyjne dla szkół, ed. by. J. Sowińska, A. Starczewska-Wojnar, The State Archives in Opole, Opole 2016, CD-DVD-ROM
Year
Issue
Pages
263-268
Physical description
Dates
published
2017-12
Contributors
reviewer
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
References
 • Archiwum jako warsztat pracy nauczyciela historii. Scenariusze lekcji dla nauczycieli szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej, red. T. Stachurska-Maj, V. Urbaniak, Warszawa 2010.
 • Bez korzeni nie zakwitniesz - Warszawa moją małą ojczyzną. Scenariusze lekcji dla nauczycieli szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum, red. T. Stachurska-Maj, V. Urbaniak, Warszawa 2012.
 • Gry miejskie w działalności edukacyjnej archiwów, red. H. Mazur, A. Rosa, Kielce - Toruń 2017 [w druku].
 • Konieczka-Śliwińska D., [rec.] Bez korzeni nie zakwitniesz – Warszawa moją małą ojczyzną. Scenariusze lekcji dla nauczycieli szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum, red. T. Stachurska-Maj, V. Urbaniak, Warszawa 2012, ss. 81 + CD, "Świętokrzyskie Studia Archiwalno-Historyczne" 2013, t. 2.
 • Machałek M., [rec.] Warszawski trudny czas, czyli stolica i jej mieszkańcy w świetle archiwaliów. Scenariusze lekcji dla nauczycieli historii wszystkich etapów edukacyjnych, red. Teresa Stachurska-Maj i Violetta Urbaniak, Warszawa 2015, ss. 88, "Świętokrzyskie Studia Archiwalno-Historyczne” 2016, t. 5.
 • Mamczak-Gadkowska I., Archiwa Państwowe w II Rzeczypospolitej, Poznań 2006.
 • Matuszak T., Hubka M., „Odpowiedni dać rzeczy obraz …”, czyli archiwiści w roli twórców filmu, [w:] Educare necesse est - ale jak i dlaczego? Przykłady dobrych praktyk edukacyjnych, red. V. Urbaniak, Warszawa 2017.
 • Mazur H. [rec.] Poznaję moje miasto - scenariusze zajęć, Płock 2013, ss. 20; Poznaję moje miasto - karty pracy dla nauczyciela do zajęć z dzieckiem, Płock 2013, ss. 14 + 8 kart luźnych z ilustracjami, "Archiwista Polski" 2014, nr 4.
 • Mazur H. [rec.] Warszawski trudny czas, czyli stolica i jej mieszkańcy w świetle archiwaliów. Scenariusze lekcji dla nauczycieli historii wszystkich etapów edukacyjnych, pod red. Teresy Stachurskiej-Maj i Violetty Urbaniak, Warszawa 2015, ss. 88 + CD, "Archiwista Polski" 2016, nr 3.
 • Mazur H., [rec.] Bez korzeni nie zakwitniesz - Warszawa moją małą ojczyzną. Scenariusze lekcji dla nauczycieli szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum, red. T. Stachurska-Maj, V. Urbaniak, Warszawa 2012, ss. 81 + CD, "Archiwista Polski" 2013, nr 2.
 • Mazur H., Czy możliwe jest historical edutainment w archiwach państwowych? Przykłady stosowania rozrywki i zabawy w działalności edukacyjnej archiwów państwowych w Polsce, [w:] Nauczanie przez zabawę, red. G. Pańko, M. Skotnicka-Palka, B. Techmańska, Wrocław 2015.
 • Mazur H., Edukacja historyczna w archiwach - bilans, perspektywy, postulaty, [w:] Toruńskie Spotkania Dydaktyczne, t. 10: Kierunki badań dydaktycznych - kierunki zmian edukacji historycznej, red. S. Roszak, M. Strzelecka, A. Wieczorek, Ł. Wróbel, Toruń 2013.
 • Mazur H., Lekcje archiwalne on-line Archiwum Państwowego w Kielcach, "Wiadomości Historyczne” 2013, R. 44, nr 5.
 • Mazur H., Lekcje archiwalne w archiwach państwowych w świetle konspektów i scenariuszy w Strefie Edukacyjnej Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych, "Archiwista Polski” 2014, nr 4.
 • Mazur H., Rosa A., Przegląd edukacyjnych inicjatyw filmowych, [w:] Educare necesse est - ale jak i dlaczego? Przykłady dobrych praktyk edukacyjnych, red. V. Urbaniak, Warszawa 2017.
 • Mazur M., [rec.] Archiwum jako warsztat pracy nauczyciela historii. Scenariusze lekcji dla nauczycieli szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej, pod red. Teresy Stachurskiej-Maj i Violetty Urbaniak, Warszawa 2010, ss. 71 + CD, "Archiwista Polski” 2011, nr 3.
 • Młodkowski T., Z doświadczeń archiwisty powiatowego w zakresie badań regionalnych i prac kulturalno-oświatowych w terenie, "Archeion” 1955, t. 24.
 • Poznaję moje miasto - scenariusze zajęć, Płock 2013; Poznaję moje miasto - karty pracy dla nauczyciela do zajęć z dzieckiem, Płock 2013;
 • Radecka A., Sprawozdanie z przebiegu Rejonowego Konkursu Historycznego „Źródła historyczne bogactwem kulturowym narodu”,"„Płocki Rocznik Historyczno-Archiwalny” 2014, t. 6.
 • Rosa A., Funkcja edukacyjna archiwów, Warszawa 2012.
 • Sokół A., Warzecha A., Projekt „Dawne pismo” oraz edukacja w dziedzinie paleografii i neografii za pośrednictwem Internetu, [w:] Educare necesse est - ale jak i dlaczego? Przykłady dobrych praktyk edukacyjnych, red. V. Urbaniak, Warszawa 2017.
 • Szczepaniak M., Tyrchan G., Przykłady nowych form edukacyjnych realizowanych przez Archiwum Państwowe, [w:] Zatrzymać przeszłość, dogonić przyszłość. Pamiętnik VI Powszechnego Zjazdu Archiwistów Polskich, Wrocław 5-7 września 2012 r., red. W. Chorążyczewski, K. Stryjkowski, Warszawa 2013.
 • Tyrchan G., Szczepaniak M., Rozszerzanie oferty edukacyjnej archiwów państwowych. Nowy kierunek i wymóg czasu, "Poznański Rocznik Archiwalno-Historyczny” 2013, R. 16.
 • Warszawski trudny czas, czyli stolica i jej mieszkańcy w świetle archiwaliów. Scenariusze lekcji dla nauczycieli historii wszystkich etapów edukacyjnych, red. T.Stachurska-Maj, V. Urbaniak, Warszawa 2015.
 • Z rodzinnego archiwum. Regionalny konkurs edukacyjny dla dzieci i młodzieży, oprac. A. Dziatczyk, Wrocław 2016.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-cfc7146f-f90a-40df-a6dc-39d031f35f81
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.