PL EN


2017 | 60 | 2 (122) | 143-157
Article title

Wizualność jako dominanta reportażu literackiego. Wokół książki Długi film o miłości. Powrót na Broad Peak Jacka Hugo-Badera

Content
Title variants
EN
Visibility as Dominant of Literary Reportage. Around the Book Długi film o miłości. Powrót na Broad Peak by Jacek Hugo-Bader
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The purpose of this article is to discuss the role of visuality in contemporary literary reportage. In my analysis I focus on the book Długi film o miłości. Powrót na Broad Peak by Jacek Hugo-Bader, published in 2014. I present that this text can be read as an example of reportage which affects several senses, but it gives priority to image. I analyze the photograph published in the book as well as their descriptions created by the journalist.
Year
Volume
60
Issue
Pages
143-157
Physical description
Dates
published
2017
Contributors
 • Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, edytazyrek@wp.pl
References
 • Bal Mieke (2009), Wizualny esencjalizm i przedmiot kultury wizualnej, przeł. M. Bryl [w:] Perspektywy współczesnej historii sztuki, red. M. Bryl, P. Juszkiewicz, P. Piotrowski, W. Suchocki, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.
 • Białek-Szwed Olga (2010), Voyeuryzm medialny na łamach polskich tabloidów, „Oblicza Komunikacji”, nr 3.
 • Czermińska Małgorzata (2003), Ekfrazy w poezji Wisławy Szymborskiej, „Teksty Drugie”, nr 2–3.
 • Furman Wojciech (2012), Obserwator czy uczestnik? Dwa podejścia do obiektywizmu dziennikarskiego, „Polityka i Społeczeństwo”, nr 9.
 • Fusek Wojciech (2013), Tajemnica Broad Peak, „Gazeta Wyborcza”, 9–10.03.
 • Gogler Paweł (2004), Kłopoty z ekfrazą, „Przestrzenie Teorii”, nr 3/4.
 • Has-Tokarz Anita (2006–2007), Między słowem a obrazem: afiliacje literatury i filmu (perspektywa komparatystyczna), „Folia Bibliologica”, nr XLVIII/XLIX.
 • Hopfinger Maryla (2003), Doświadczenie audiowizualne. O mediach w kulturze współczesnej, Sic!, Warszawa.
 • Hugo-Bader Jacek (2014), Długi film o miłości. Powrót na Broad Peak, Znak, Kraków.
 • Kapuściński Ryszard (1994), Szachinszach, Czytelnik, Warszawa.
 • Kapuściński Ryszard (2006), Ten Inny, Znak, Kraków.
 • Kudyba Wojciech (2008), Trzy żywioły ekfrazy — impresja, hermeneutyka, reportaż [w:] Interakcje sztuk: literatura, malarstwo, ekfraza, red. D. Heck, GAJT, Wrocław.
 • McLuhan Marshall (2003), Zrozumieć media. Przedłużenie człowieka, przeł. N. Szczucka, WNT, Warszawa.
 • Mitchell W.J. Thomas (2006), Pokazując widzenie. Krytyka kultury wizualnej, przeł. M. Bryl, „Artium Quaestiones”, nr XVII.
 • Mitchell W.J. Thomas (2012), Piśmienność wizualna czy wizualność piśmienna, przeł. K. Charewicz, „Teksty Drugie”, nr 1/2.
 • Piontek Dorota (2011), Komunikowanie polityczne i kultura popularna. Tabloidyzacja informacji o polityce, Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM, Poznań.
 • Popławski Błażej (2014), Broad Peak — na drugim końcu liny. Jacek Berbeka w rozmowie z Błażejem Popławskim, „Kultura Liberalna”, http://kulturaliberalna.pl/2014/06/17/broad-peak-drugim-koncu-liny/
 • [dostęp: 15.06.2017].
 • Sartori Giovanni (2005), Homo videns. Telewizja i post-myślenie, Telewizja Polska, Warszawa.
 • Sendyka Roma (2012), Poetyki wizualności [w:] Kulturowa teoria literatury 2. Poetyki, problematyki, interpretacje, red. R. Nycz, T. Walas, Universitas, Kraków.
 • Sontag Susan (2010), Widok cudzego cierpienia, przeł. S. Magala, Karakter, Kraków.
 • Springer Filip (2011), Miedzianka. Historia znikania, Czarne, Wołowiec.
 • Springer Fili (2016), Miasto Archipelag. Polska mniejszych miast, Karakter, Kraków.
 • Stachowski Adrian (2014), Wykonuję taki zawód. Rozmowa z Jackiem Hugo-Baderem, „dwutygodnik.com”, http://www.dwutygodnik.com/artykul/
 • 5267-wykonuje-taki-zawod.html [dostęp: 3.03.2017].
 • Szpunar Magdalena (2008), Kultura obrazu a ikonosfera Internetu, „Studia Medioznawcze”, nr 3.
 • Szabłowski Witold (2016), Sprawiedliwi zdrajcy. Sąsiedzi z Wołynia, Znak, Kraków.
 • Sztompka Piotr (2012), Wyobraźnia wizualna i socjologia [w:] Fotospołeczenstwo. Antologia tekstów z socjologii wizualnej, red. M. Boguni-Borowska, P. Sztompka, Znak, Kraków.
 • Tochman Wojciech (2013), Eli, Eli, Czarne, Wołowiec.
 • Wolny-Zmorzyński Kazimierz, Kaliszewski Andrzej, Furman Wojciech (2006), Gatunki dziennikarskie. Teoria, praktyka, język, WAiP, Warszawa.
 • Wyszyńska Małgorzata (2014), „Tygodnik Powszechny”: przeprosiny Jacka Hugo-Badera mogą nie wystarczyć, press, http://www.press.pl/
 • tresc/36034,tygodnik-powszechny_-przeprosiny-jacka-hugo-badera-moga-nie-wystarczyc [dostęp: 14.06.2017].
 • Zalewski Cezary (2010), Pragnienie, poznanie, przemijanie. Fotograficzne reprezentacje w literaturze polskiej, Universitas, Kraków.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISBN
0084-4446
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-cfc8e01a-35dd-4f05-aeee-6deb4d5dc4f7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.