PL EN


2016 | 13 | 9-29
Article title

Rola kapitału intelektualnego i kultury w rozwoju bezpieczeństwa narodowego

Content
Title variants
EN
The role of intellectual capital and culture in the development of national security
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Nowadays, many economic crisis, finance and communication in the XXI century, people are migrating all over the world. The national culture has an important role in the formation of national security and is the driving force behind the growth of national security and socio-economic development. The purpose of this article is to expose the issue of culture, which can be a substitute for military force. In the first part of the article presents issues of intellectual capital at the beginning of the 21st century in the second part of the article describes the importance of culture in the development of national security.
Year
Volume
13
Pages
9-29
Physical description
Dates
published
2016
Contributors
References
 • Aleksandrowicz T., Terroryzm międzynarodowy, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2000.
 • Bąk A., Mikroekonomiczne metody badania preferencji konsumentów z wykorzystaniem programu R, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2013.
 • Cieślarczyk M., Kachniarz K., Kultura bezpieczeństwa w lotnictwie w sytuacjach kryzysowych, „Zeszyty Naukowe WSOSP” 2012, nr 2.
 • Czaja J., Bezpieczeństwo kulturowe Rzeczypospolitej Polskiej, AON, Warszawa 2004.
 • Encyklopedia popularna PWN, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
 • Godlewski G., Słowo – pismo – sztuka słowa. Perspektywy antropologiczne, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2008.
 • Gołembski F., Cywilizacja europejska, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2012.
 • Hofstede G., Hofstede G. J., Kultury organizacyjne, Wydawnictwo PWE, Warszawa 2007.
 • Huntington S. P., Zderzenie cywilizacji, Wydawnictwo Muza, Warszawa 2007.
 • Jaruszewski W. K., Parametryczny opis potencjału gospodarczo-obronnego Polski i państw otoczenia, AON, Warszawa 2001.
 • Jaruszewski W. K., Relacje między kapitałami: społecznym, rodzinnym i grupy migrantów, „Rozprawy Społeczne”/„Social Dissertations” 2015, t. IX, nr 2.
 • Jaruszewski W. K., Twarde i miękkie elementy bezpieczeństwa narodowego, „Rozprawy Społeczne”/„Social Dissertations” 2012, t. VI, nr 2.
 • Jaruszewski W. K., Teoria i praktyka kapitału intelektualnego w strategii bezpieczeństwa narodowego, Wydawnictwo CB, Szczecin 2013.
 • Jaruszewski W. K., Wpływ kapitału intelektualnego i korupcji na stan bezpieczeństwa, „Studia Gdańskie. Wizje i rzeczywistość” 2015, t. XII.
 • Jaruszewski W. K., Czy nauczyciel krajoznawstwa może stanowić kotwicę łącząca jednostkę z małą ojczyzną?, „Studia Gdańskie. Wizje i rzeczywistość” 2015, t. XII.
 • Leszczyński M., Bezpieczeństwo społeczne Polaków wobec wyzwań XXI wieku. Zarządzanie bezpieczeństwem, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2011.
 • Sułek M., Prognozowanie i symulacje międzynarodowe, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2010.
 • Sułek M., Jaruszewski W. K., Makroekonomiczne uwarunkowania bezpiecznego rozwoju gospodarczego państwa mierzone syntetycznymi wskaźnikami potencjału gospodarczo-obronnego w latach 1990 – 2000, [w:] Problemy bezpieczeństwa ekonomicznego wobec procesów globalizacji, red. S. Piocha, Politechnika Koszalińska, Koszalin 2004.
 • Tyszka A., Interesy i ideały kultury. Struktura społeczeństwa i udział w kulturze, PWN, Warszawa 1987.
 • Wróblewski R., Zarządzanie kryzysowe jako element zarządzania Bezpieczeństwem Narodowym, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Siedlce 2013.
 • Żukrowska K., Pojęcie bezpieczeństwa i jego ewolucja, [w:] Bezpieczeństwo międzynarodowe. Teoria i praktyka, red. K. Żukrowska, M. Grącik, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2006.
 • Aleksandrowicz T., Strategia bezpieczeństwa narodowego RP, https://wszystkoconajwazniejsze.pl/tomasz-aleksandrowicz-strategia-bezpieczenstwa-narodowego-rp/ (dostęp: 9.11.2014).
 • Malak K., Typologia bezpieczeństwa. Nowe wyzwania, http://stosunki-miedzynarodowe.pl/bezpieczenstwo/954-typologia-bezpieczenstwa-nowe-wyzwania? (dostęp: 8.07.2010).
 • Strategia bezpieczeństwa narodowego RP, https://www.bbn.gov.pl/ftp/SBN%20RP.pdf (dostęp: 6.11.2014).
 • Perechuda K., Chomiak-Orsa I., Znaczenie kapitału relacyjnego we współczesnych koncepcjach zarządzania, http://zif.wzr.pl/pim/2013_4_2_23.pdf (dostęp: 28.11.2013).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-cfcaa5d1-6359-41fc-b690-9fd0b79b9b52
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.