PL EN


2015 | 7 "Re: Reprezentacja – Rekonstrukcja – Reinterpretacja" | 97-118
Article title

Medialność powieści – bariera tekstu – poetyki typograficzne. Propozycje medialnej krytyki powieści

Content
Title variants
EN
Novel Mediality – Text Barrier – Typographical Poetics. Proposals of Novel Media Criticism.
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł podejmuje historyczny już problem powieści postmodernistycznej traktowanej jako instytucja poznania. Skupia się na analizie projektów fikcji zakładających wykorzystanie materialności przekazu i konwencji edytorskiej, obnażaniu w powieści jej własnej tekstowości. Głównym tematem jest spojrzenie na próbę przekroczenia ograniczeń narzucanych powieści przez jej medium, traktowaniu jej jako interfejsu wiedzy, a lektury jako procesu nawigowania po tekście. Autor analizuje w tym celu wybrane książki i manifesty z „kanonu” literatury postmodernistycznej.
EN
The article is undertaking the historical problem of postmodern fiction treated as an institution of knowledge. It focuses on analysing projects of literature fiction which are based on the concept of materiality of text and editorial conventions. The main topic is to explore crossing the limits imposed by the medium on the novel. The author treats the novel as an interface of knowledge and process of reading as a navigation. For this purpose the author analyzes selected books and manifestos of the “canon” of postmodern literature.
Contributors
 • Wydział Filologiczny, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
References
 • Bachtin Mihaił. 1982. Problemy literatury i estetyki, Wincenty Grajewski (przeł.). Warszawa: Czytelnik.
 • Bachtin Mihaił. 1986. Estetyka twórczości słownej, Danuta Ulicka (przeł.). Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.
 • Bałutowa Bronisława. 1983. Powieść angielska XX wieku. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 • Barth John. 1983. Literatura wyczerpania, Jacek Wiśniewski (przeł.). W Nowa proza amerykańska. Szkice krytyczne, Zbigniew Lewicki (red.), 38–54. Warszawa: Czytelnik.
 • Barthes Roland. 1999. „Śmierć autora”, Michał Paweł Markowski (przeł.). Teksty Drugie 54–55 (1–2) : 247–251.
 • Bazarnik Katarzyna. 2002. Dlaczego od Joyce’a do liberatury? W Od Joyce’a do liberatury. Kraków: Universitas.
 • Bobryk Jerzy. 2001. Spadkobiercy Teuta. Ludzie i media. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Bolter Jay David. 1990. Człowiek Turinga. Kultura Zachodu w wieku komputerów. Tomasz Globan-Klas (przeł.). Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.
 • Burke James. 1995. Osiem stopni wtajemniczenia czyli Jak zmienialiśmy świat, Krzysztof Środa (przeł.). Londyn: Puls.
 • Calvino Italo. 1996. Wykłady amerykańskie, Anna Wasilewska (przeł.). Warszawa: Volumen.
 • Drucker Johanna. 2008. “Graphic Devices: Narration and Navigation”. Narrative 16 (2) : 121–139. Ohio: State University Press.
 • Escaprit Robert. 1969. Rewolucja książki, Jerzy Pański (przeł). Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 • Eco Umberto. 1994. Dzieło otwarte, forma i nieokreśloność w poetykach współczesnych, Jadwiga Gałuszka, Lesław Eustachiewicz i in. (przeł.). Warszawa: Czytelnik.
 • Fajfer Zenon. 2009. Liberatura czyli Literatura totalna. Teksty zebrane z lat 1999–2009, Katarzyna Bazarnik (red.). Kraków: Korporacja Ha!art.
 • Federman Raymond. 1983. Surfikcja – cztery propozycje w formie wstępu. W Nowa proza amerykańska. Szkice krytyczne, Jarosław Anders i in. (przeł.), Zbigniew Lewicki (red.), 421–432. Warszawa: Czytelniki.
 • Godlewski Grzegorz. 2009. Słowo – pismo – sztuka słowa. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Goody John i Ian Watt. 2007. „Następstwa piśmienności”, Justyna Jaworska (przeł.). Communicare. Almanach antropologiczny. Oralność/piśmienność 2, Grzegorz Godlewski i in. (red.). Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Hall Edward Twitchell. 1984. Poza kulturą, Elżbieta Goździk (przeł.). Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 • Humphrey Richard. 1970. „Strumień świadomości – techniki”, Stefan Amsterdamski (przeł.). Pamiętnik Literacki 61 (4) : 255–283.
 • Hutcheon Linda. 1998. Historiograficzna metapowieść: parodia i intertekstualność historii, Janusz Margański (przeł.). W Postmodernizm. Antologia przekładów, red. Ryszard Nycz, 378–398. Kraków: Wydawnictwo Baran i Suszczyński.
 • Johnson Bryan Stanley. 2002. Czy ty nie za wcześnie piszesz własne wspomnienia? W Od Joyce’a do liberatury, Katarzyna Bazarnik (red.). Kraków: Universitas.
 • Kaczmarek Olga. 2014. „Kontrtekstowość. Humanistyki zmagania z medium”. Communicare. Almanach antropologiczny. Twórczość słowna/Literatura. Performance, tekst, hipertekst 4, Grzegorz Godlewski i in. (red.). Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Kołyszko Anna. 1977. „Architektura powieści współczesnej”. Literatura na Świecie 71 (3) : 358–364.
 • Kulczycki Emanuel. 2012. Teoretyzowanie komunikacji. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Instytutu Filozofii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.
 • Lewicki Zbigniew. 1983. Wstęp. W Nowa proza amerykańska. Szkice krytyczne, Zbigniew Lewicki (red.), 5–12. Warszawa: Czytelnik.
 • Lukács György. 1951. Balzac, Stendhal i Zola, Ryszard Matuszewski (przeł.). Warszawa: Książka i Wiedza.
 • Lyotard Jean-François. 1998. Odpowiedź na pytanie, co to jest postmodernizm?, Michał Paweł Markowski (przeł.). W Postmodernizm Antologia przekładów, Ryszard Nycz (red.), 47–61. Kraków: Wydawnictwo Baran i Suszczyński.
 • Markiewicz Henryk. 1995. Teorie powieści za granicą. Od początków do schyłku XX wieku. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Markowski Michał Paweł. 2005. Nicość i czcionka, wprowadzenie do lektury „Rzutu kośćmi” Stephane’a Mallarmé. W Stéphane Mallarmé, Rzut kośćmi nigdy nie zniesie przypadku, T. Różycki (przeł.). Kraków: Korporacja Ha!art.
 • Martuszewska Anna. 2007. Radosne gry. O grach/zabawach literackich. Gdańsk: Wydawnictwo słowo/obraz terytoria.
 • McHale Brian. 2012. Powieść postmodernistyczna, Maciej Płaza (przeł.). Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • McLuhan Marshall. 1975. Wybór pism, Karol Jakubowicz (przeł.). Warszawa: Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe.
 • Mitchell William i John Thomas. 2010. „Forma przestrzenna w literaturze – w stronę teorii ogólnej”, Paulina Kwiatkowska (przeł.). W Communicare. Almanach antropologiczny. Słowo/obraz 3, Grzegorz Godlewski i in. (red.). Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Mitosek Zofia. 2003. Poznanie (w) powieści – od Balzaka do Masłowskiej. Kraków: Universitas.
 • Miller Jonatan. 1974. Spór z McLuhanem, Alina Hanna Bogucka (przeł.). Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.
 • Nycz Ryszard. 2000. Tekstowy świat, poststrukturalizm a wiedza o literaturze. Kraków: Universitas.
 • Olson David R. 2010. Papierowy świat: pojęciowe i poznawcze implikacje pisania i czytania, Marta Rakoczy (przeł.). Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Olson David R. 2012. Writing and Rationality. Wykład profesora Olsona wygłoszony w Instytucie Kultury Polskiej 10 maja 2012.
 • Ong Walter J. 2009. Osoba – świadomość – komunikacja, Józef Japola (przeł.). Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Ong Walter J. 2011. Oralność i piśmienność, słowo poddane technologii, Józef Japola (przeł.). Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Pisarski Mariusz. 2009. „Słownik Chazarski i powieści hipertekstowe”. Techsty. Literatura i Nowe Madia. Dostęp 12 grudnia 2014. http://techsty.art.pl/hipertekst/protohiper/pavic.htm.
 • Stamirowska Krystyna. 2002. Angielska powieść eksperymentalna: B.S. Johnson. W Od Joyce’a do liberatury, Katarzyna Bazarnik (red.). Kraków: Universitas.
 • Stanzel Franc. 1980. Typowe formy powieści, Ryszard Handke (przeł.). W Teoria form narracyjnych w niemieckim kręgu językowym. Antologia, Ryszard Handke (red.). Kraków: Wydawnictwo Literackie.
 • Toeplitz Krzysztof Teodor. 1975. Marshall McLuhan – prorok elektronicznego zbawienia. W Marshall McLuhan. Wybór pism, Karol Jakubowicz (przeł.). Warszawa: Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe.
 • Vandendorpe Christian. 2008. Od papirusu do hipertekstu, Anna Sawisz (przeł.). Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Watt Ian. 1973. Narodziny powieści. Studia o Defoe’em, Richardsonie i Fieldingu, Agnieszka Kreczmar (przeł.). Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-cfd3d4c8-8dd3-4bf9-aaf3-773148fcd6e8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.