PL EN


2005 | 8 | 1 | 105-120
Article title

Kreatywność prymusów gimnazjalnych

Authors
Selected contents from this journal
Title variants
EN
Creativity in the best students of junior high schools
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Rezultaty badań empirycznych wskazują, iż najwyżej oceniani uczniowie są mniej kreatywni niż ich rówieśnicy, cechujący się niższym poziomem osiągnięć szkolnych. Próbę wyjaśnienia przyczyn tego zjawiska oferują koncepcje Bourdieua i Passerona (1990) oraz Bernsteina (1990), które traktują szkołę jako dominującą instytucję transmisji uznanej już wiedzy (adaptacyjna wizja edukacji). Obecnie realizowana w Polsce reforma systemu oświaty wydaje się – w postulatach Ministerstwa Edukacji Narodowej – wykraczać poza przedstawioną wizję. Teza ta dotyczy szczególnie gimnazjum, „szkoły twórczego rozwiązywania problemów po to, by lepiej przygotować do pracy w zmiennych warunkach współczesnego świata” (Biblioteczka Reformy, 1999, s. 11). Opracowane na poziomie gimnazjalnym kryteria przyznawania najwyższych ocen gratyfikują zatem nie tyle umieje ̨tność odtwarzania faktów, ile własną inwencję, niesterowaną aktywność, kreatywność wychowanka. Jeżeli ministerialna koncepcja miałaby stać się treścią praktyki edukacyjnej, to w doświadczeniu najwyżej ocenianych gimnazjalistów powinno pojawić się przeświadczenie o przydatności zachowań kreatywnych. Można byłoby oczekiwać także obiektywnych rezultatów stymulacji myślenia twórczego. Rezultaty badań własnych, przeprowadzonych wśród uczniów klas III (ostatnich) gimnazjum, jednoznacznie falsyfikują obydwa założenia. Artykuł zawiera także próbę wyjaśnienia przyczyn zdiagnozowanego stanu.
EN
The study builds on the results of empirical research demonstrating that highly appraised junior high school students are less creative than their peers with poorer school achievements. Junior high school was supposed to be the school of ‘new education philosophy’ teaching to ‘solve problems creatively in order to prepare students to work in the changeable environment of the modern world’ (assumptions of the Ministry of National Education, The Library of Reform, 1999, p. 11). If the ministerial conception were to come true in the educational practice then the most highly evaluated junior high school students should be convinced about the usefulness of creative behaviours. Objective effects of the stimulation of creative thinking could also be expected to occur. The results of the study unequivocally disprove both these suppositions. The paper suggests a possible explanation for the diagnosed condition.
Year
Volume
8
Issue
1
Pages
105-120
Physical description
Dates
published
2005
Contributors
author
  • Instytut Psychologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-cfd5992a-5873-4191-b691-cc524a2e8167
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.