PL EN


2015 | 8 | 454-461
Article title

Konkurencyjność polskich producentów taboru szynowego w świetle doświadczeń wybranych firm

Content
Title variants
EN
COMPETITIVENESS OF POLISH PRODUCERS OF ROLLING STOCK RAILWAY IN THE LIGHT OF EXPERIENCE SOME COMPANIES
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Konkurencyjność jest pojęciem bardzo rozległym, obejmującym wszystkie dziedziny życia, jest ona tematem wielu rozważań naukowych. W niniejszym artykule podjęto próbę przedstawienia konkurencyjności polskich producentów taboru szynowego na przykładzie trzech wybranych firm. Artykuł ukazuje jak duży wpływ wywierają na siebie firmy będące uczestnikami tego samego rynku zbytu, oferujących bardzo zbliżony asortyment. Oparty został na badaniu sprawozdań finansowych przedsiębiorstw z okresu przypadającego na lata 2004–2010.
EN
Competitiveness is a very broad, covering all areas of life, it is the subject of many scientific consideration. This article attempts to present the competitiveness of Polish manufacturers of rolling stock on the example of three selected companies. The article shows how much influence they have on each other, offering a similar range. Article is based on a study of the accounts of the period of the 2004-2010.
Contributors
 • Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii
References
 • Haffer R., Systemy zarządzania jakością w budowaniu przewag konkurencyjnych przedsiębiorstw, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń 2002.
 • http://www.pesa.pl/index.php/pl/produkty/tramwaje/swing [15.09.2014].
 • http://voith.pl/index.php?id_strony=179&id [15.09.2014].
 • http://www.kurierkolejowy.eu/aktualnosci/17499/Gdzie-pojedzie-Nevelo-po-Nowym-Roku.html [06.07.2015].
 • Jonas A., Strategie konkurencji na rynku usług bankowych, Biblioteka Menedżera i Bankowca, Warszawa 2002.
 • Kotler P., Kotler o marketingu, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1999.
 • Kotler P., Marketing: analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, SJA Wydawnictwo, Warszawa 1999.
 • Kisielnicki J., Zarządzanie. Jak zarządzać i być zarządzanym, PWE, Warszawa 2008.
 • Nowakowski M. (red.), Eurobiznes, Szkoła Głowna Handlowa, Warszawa 2008.
 • Obłój K., Strategia sukcesu firmy, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2000.
 • Pierścionek Z., Strategie rozwoju firmy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1899-9573
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-cfda1340-487d-48b8-bbd5-73ce55e4d047
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.