PL EN


Journal
2013 | 3(41) | 131-140
Article title

Distance function between structure of variants in consensus determining process in supply chain management systems

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Consensus methods allow to resolve the knowledge conflicts, among other things, in supply chain management systems. The purpose of the article is to elaborate the distance function between the variants generated by the system SCM. This is one of the stages of the consensus determining process. The first part of the article presents a characteristic of knowledge conflicts, consensus methods and a definition of the structure of the variant. Next, the formal definition of distance function was elaborated. This definition is necessary in order to elaborate the algorithms of consensus determining.
Journal
Year
Issue
Pages
131-140
Physical description
Contributors
 • Wroclaw University of Ecomomics
author
 • Wroclaw University of Ecomomics
References
 • Adamczewski P., Evolution in ERP-expanding functionality by bi-modules in knowledge-based management systems, [in:] B.F. Kubiak, A. Korowicki (ed.), Information Management, Gdansk University Press, Gdańsk 2009.
 • Allen J.F., Maintaining knowledge about temporal intervals, Commun. ACM 1983, no. 26.
 • Billewicz G., Billewicz A., Elektroniczne systemy logistyczne, [in:] C.M. Olszak, E. Ziemba (ed.), Strategie i modele gospodarki elektronicznej, PWN, Warszawa 2007.
 • Daniłowicz C., Nguyen N.T., Metody wyboru reprezentacji stanu wiedzy agentów w systemach multi-agenckich, Oficyna Wydawnicza PWr, Wrocław 2002.
 • Dyreson C.E., Soo M., Snodgrass R.T., The data model for time, [in:] R.T. Snodgrass (ed.), The SQL Temporal Query Language, Kluwer Academic Publish, Hingham M.A., 1995.
 • Matuszak K., Zarządzanie łańcuchem dostaw, Wydawnictwo Stowarzyszenie „Wolna Przedsiębiorczość”, Gdańsk 2002.
 • Nguyen N.T., Metody wyboru consensusu i ich zastosowanie w rozwiązywaniu konfliktów w systemach rozproszonych, Oficyna Wydawnicza PWr, Wrocław 2002.
 • Rutkowski K., Systemy informatyczne w zarządzaniu łańcuchem dostaw, [in:] J. Zawiła-Niedźwiecki, K. Rostek, A. Gąsiorkiewicz, Informatyka gospodarcza, t. 2, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2010.
 • Siurdyban A., Møller C., Towards intelligent supply chains: A unified framework for business process design, “International Journal of Information Systems and Supply Chain Management” 2013, no. 5, IGI Global, Hershey, New York 2012.
 • Sobieska-Karpińska J., Hernes M., Determining consensus in distributed computer decision support system, [in:] J. Dziechciarz (ed.), Ekonometria nr 31, Zastosowania metod ilościowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2011.
 • Sobieska-Karpińska J., Hernes M., Wykorzystanie metod consensusu w procesie zarządzania łańcuchem dostaw, [in:] C.M. Olszak, E. Ziemba (ed.), Systemy inteligencji biznesowej jako przedmiot badań ekonomicznych, Zeszyty Naukowe Wydziałowe nr 113, Wydawnictwo UE w Katowicach, Kato-wice 2012a.
 • Sobieska-Karpińska J., Hernes M., Using consensus methods in knowledge conflicts resolving in supply chain management support systems, “Information System in Management – Systemy informatyczne w zarządzaniu” 2012b, vol. 1, no. 2, Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-cfdac079-5e2b-4d2e-8b47-4c3b1f83fe89
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.