PL EN


2017 | 14 | 229-238
Article title

BAJKA ANIMOWANA I LITERACKA W CODZIENNOŚCI DZIECKA PRZEDSZKOLNEGO

Authors
Content
Title variants
EN
TV AND LITERARY FAIRY TALE IN THE EVERYDAY LIFE OF THE PRESCHOOL CHILD
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Współczesna kultura zdominowana jest przez obraz (ikonosferę), dzieje się to kosztem logosfery, sfery słowa. Tymczasem jak pokazują badania, obraz oddziałuje na emocje, książka na intelekt. Dominacja jednej z wymienionych sfer w życiu dziecka pociąga za sobą konsekwencje m.in. w jego rozwoju emocjonalnym i poznawczym. W tekście zaprezentowano wyniki badań prowadzonych wśród rodziców dzieci przedszkolnych, które dotyczyły obecności bajek literackich i telewizyjnych w codzienności ich dzieci oraz przyczyn takiego stanu rzeczy.
EN
The modern culture is dominated by the iconosphere instead of logosphere. However, as the studies show, the image affects emotions, the book – intellect. The dominance of one of these areas in child’s life has big consequences for its development, especially in the emotional and cognitive areas. The paper presents the results of a research conducted among parents of preschool children. The main aim of the research was the answer the question: what do the parents choose in their everyday life? Literary fairy tales or TV cartoons and why.
Year
Issue
14
Pages
229-238
Physical description
Contributors
author
References
 • Bee, H. (2004). Psychologia rozwoju człowieka. Poznań.
 • Biblioteka Narodowa (2015). Stan czytelnictwa w Polsce. Raport Biblioteki Narodowej. Pobrano z lokalizacji: http://www.bn.org.pl/download/document/1459845698.pdf
 • Brzezińska, A. i Burtowy, M. (1992). Psychopedagogiczne problemy edukacji przedszkolnej. Poznań.
 • Centrum Badania Opinii Społecznej [CBOS]. (2007). Czytamy dzieciom? Komunikat z badań. Pobrano z lokalizacji: http://www.calapolskaczytadzieciom.pl/ckfinder_pliki/files/czytamy%20dzieciom.pdf
 • Desmurget, M. (2012). Teleogłupianie. Warszawa.
 • Holtkamp, J. (2010). Co ogłupia nasze dzieci? Nowe media jako wyzwanie dla rodziców. Kraków.
 • Izdebska, J. (2001). Rodzina. Dziecko. Telewizja. Szanse wychowawcze i zagrożenia telewizji. Białystok.
 • Izdebska, J. (2005). Multimedia zagrażające współczesnemu dziecku. W J. Izdebska i T. Sosnowski (red.), Dziecko i media elektroniczne – nowy wymiar dzieciństwa. Białystok.
 • Kijak-Kotwica, D. (2016). Bajka animowana i literacka w codzienności dziecka w wieku przedszkolnym. (Praca magisterska). Rzeszów: Uniwersytet Rzeszowski.
 • Morbitzer, J. (2012). O istocie medialności młodego pokolenia. Neodidagmata, 33/34.
 • Patzlaff, R. (2008). Zastygłe spojrzenie. Fizjologiczne skutki patrzenia na ekran a rozwój dziecka. Kraków.
 • Pilch, T. (1999). Spory o szkołę. Warszawa.
 • Przetacznik-Gierowska, M. i Tyszkowa, M. (1996). Psychologia rozwoju człowieka. Tom 1. Warszawa.
 • Skipor-Rybacka, I. (1991). Czy przedszkole przygotowuje dzieci do życia szkolnego?. Poznań.
 • Sztompka, P. (2008). Życie codzienne – temat najnowszej socjologii. W P. Sztompka i M. Bogunia-Borowska (red.), Socjologia codzienności. Kraków.
 • Tyszkowa, M. (1984). Wartości w świecie dziecka i sztuki dla dziecka. Warszawa.
 • Tyszkowa, M. (1987). Doświadczenie, kultura i rozwój psychiczny jednostki. Wykłady Inauguracyjne, 25. Poznań.
 • Tyszkowa, M. (1988). Rozwój psychiczny jednostki jako proces strukturacji i restrukturacji doświadczenia. W M. Tyszkowa (red), Rozwój psychiczny człowieka w ciągu życia. Zagadnienia teoretyczne i metodologiczne. Warszawa.
 • Załęska, S. (2004). O głośnym czytaniu przedszkolakom. Wychowanie w Przedszkolu, 2.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-cfe12a1e-45e8-4e13-96a1-654abd5167d2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.