PL EN


2016 | 61 | 1 (366) | 54-67
Article title

Przykład prawa inspiracji ustawodawczej – Artykuł 11a ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli

Authors
Content
Title variants
EN
Example of the Right of Legislative Inspiration – Article 11a of the Act on the Supreme Audit Office
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
In his article, the author presents an analysis of the provisions of Article 11a of the Act on the Supreme Audit Office. This regulation sets forth the right of legislative inspiration, namely a normative construct that allows to inspire other bodies in the area of legislative activities. The article presents the essence of legislative inspiration, especially as compared to other notions related to launching of legislative works. It also discusses the provision of Article 11a of the Act from the perspective of the way in which it allows for influencing a potential legislative process. The article depicts two aspects: the formal aspect (that refers to the proceedings aimed at formulating a legislative proposal) and the material aspect (that refers to the subject matter of the outcome of the activities that constitute the execution of the right of legislative inspiration).
Year
Volume
61
Issue
Pages
54-67
Physical description
Dates
published
2016-02
Contributors
  • Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyzszego
References
  • Kruk M. 1998. „Prawo inicjatywy ustawodawczej w nowej Konstytucji RP”. Przegląd Sejmowy 2 : 10-11
  • Garlicki L. 2001. W Komentarz do art. 118. W Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, 12. Warszawa.
  • Tkaczyk E. 2014. Realizacja prawa inicjatywy ustawodawczej w polskim prawie konstytucyjnym, 13. Warszawa.
  • Jarzęcka-Siwik E., B. Skwarka. 2011. Najwyższa Izba Kontroli. Komentarz do ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli, 67. Warszawa.
  • Mazur J. 2015. „Współpraca Najwyższej Izby Kontroli z Sejmem”. Kontrola Państwowa 2 : 25-26
  • Sylwestrzak A. 2006. Najwyższa Izba Kontroli. Studium prawnoustrojowe, 197 i n. Warszawa.
  • Bolikowska D., W. Robaczyński. 2014. Najwyższa Izba Kontroli. Tradycja i współczesność, 235-236. Warszawa.
  • Doroszewski W. (red.). 1964. Słownik języka polskiego, 1400. Warszawa.
  • Dubisz S. (red.). 2003. Uniwersalny słownik języka polskiego, 413. Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
0452-5027
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-cfecb4d8-1a43-4b20-ab6d-0ca52554c455
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.