PL EN


2015 | 11 | 7-17
Article title

Leaders of Polish Political Parties and Their Scope of Power in Party Structures

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The purpose of this article is to present the scope of authority of party leaders in selected Polish political parties. The study included the following parties: Civic Platform (PO), Law and Justice (PiS) party, the Democratic Left Alliance (SLD), Polish Peasants’ Party (PSL), Your Movement (TR), Right Wing of the Republic Polish (PR), the New Right (NP) and the Greens. The article addresses the problem of electing a leader of party. The importance of exclusive competence (the powers that belong only to a leader) of the leaders of the Polish party is analyzed. The leader of party may on their grounds decide in certain areas of action of the party. This applies in particular to internal structure, staffing party, the nomination of candidates for election as well as disciplining party members. In most of the subjected parties the leaders have a broad range of rights including the exclusive character. According to the author, some of these powers undermine democratic nature of the party structure.
Contributors
 • Szczecin University, Poland
References
 • Bichta T. (2010), Struktura organizacyjna partii politycznych w Polsce po 1989 roku, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
 • Cross W., Blais A. (2012), Who selects the party leader?, „Party Politics”, vol. 18 (2).
 • Elgie R. (1995), Political Leadership in Liberal Democracies, London: Macmillan.
 • Hartliński M. (2011), Przywództwo partyjne w Polsce, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Hartliński M. (2012), Przywództwo polityczne. Wprowadzenie, Olsztyn: Wydawnictwo Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.
 • Herbut R. (1999), Przywództwo polityczne, [in:] A. Antoszewski, R. Herbut (eds.), Leksykon politologii, Wrocław: Wydawnictwo alta 2.
 • LeDuc L. (2001), Democratizing Party Leadership Selection, „Party Politics”, vol. 7 (3).
 • Przeor-Pastuszak I. (2005), Przywództwo, [in:] M. Chmaj, J. Marszałek-Kawa, W. Sokół (eds.), Encyklopedia wiedzy politycznej, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Rahan G., Hazan R. Y. (2001), Candidate selection methods. An analytical framework, „Party Politics”, vol. 7 (3).
 • Sobolewska-Myślik K., Kosowska-Gąstoł B., Borowiec P., (2008) Przywództwo w polskich partiach politycznych w świetle analizy struktury i charakteru naczelnych władz partyjnych, [in:] J. Sielski, M. Czerwiński (eds.), Partie polityczne – przywództwo partyjne, Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Sobolewska-Myślik K., Kosowska-Gąstoł B., Borowiec P. (2010), Struktury organizacyjne polskich partii politycznych, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego i Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.
 • Sobolewski M. (1974), Partie i systemy partyjne świata kapitalistycznego, Warszawa: PWN.
 • Zuba K. (2005), Przywództwo w teorii nauk politycznych, [in:] L. Rubisz, K. Zuba (eds.), Przywództwo polityczne. Teorie i rzeczywistość, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Żukiewicz P. (2012), Przywództwo labilne. Mechanizmy powrotu do władzy w świetle teorii przywództwa politycznego, Wrocław – Poznań: Centrum Analiz Systemów Politycznych.
 • Statute of Law and Justice, Statut PiS przyjęty podczas IV Kongresu PiS w Warszawie w dniu 29 czerwca 2013.
 • Statute of the Right RP, Statut Prawicy RP z dnia 22 lutego 2014 r.
 • Statute of SLD, Statut SLD, tekst jednolity uchwalony na Krajowej Konwencji SLD w dniu 14 grudnia 2013 r.
 • Statute of Your Movement, Statut Twojego Ruchu, ze zmianami przyjętymi na III Krajowym Kongresie Ruchu w dniu 5 października 2013 r.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-cff847ef-496a-4113-8b5a-5972a162d27d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.