PL EN


2015 | 46 | 51-69
Article title

Gli studenti dai capelli d’argento in prospettiva sociolinguistica. Il processo di insegnamento-apprendimento di una LS nella terza età

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
IT
Abstracts
PL
Artykuł dotyczy kształcenia językowego seniorów jako kategorii wiekowej zyskującej na znaczeniu w dobie starzejących się społeczeństw. Wielowymiarowa edukacja ustawiczna, obejmująca także kursy języka obcego, jest ważnym aspektem zapewniania aktywnej starości umożliwiającej czynne uczestnictwo w życiu społecznym sensu largo. W artykule omówiono specyfikę akwizycji języka w wieku seniorskim, przedstawiono dane statystyczne dotyczące kompetencji językowych osób po 65. roku życia w oparciu o wyniki badań ogólnopolskich, zaprezentowano typologię form kształcenia językowego osób starszych oraz scharakteryzowano pracę z seniorami z perspektywy glottodydaktycznej na podstawie doświadczeń z uczestnikami kursu włoskiego na Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie.
EN
The paper examines language education of senior learners, whose enrolment in language courses – considering the phenomenon of population aging – is becoming more and more noticeable. A well-organized process of lifelong learning, including also language education, enables senior citizens to fully and actively participate in the rapidly changing social life. The aim of the paper is to describe language acquisition in this age group; to present statistical data about Polish learners over 65 and a typology of educational forms addressed to seniors; and, last but not least, to analyze the glottodidactic process based on participants of the Italian course at the University of the Third Age at the Józef Piłsudski University of Physical Education in Warsaw.
Year
Issue
46
Pages
51-69
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Warszawski
References
 • Alexander, W. (2014, July 16). The benefits of failing at French. The New York Times. http://www.nytimes.com/2014/07/16/opinion/16alexander.html?_r=0
 • Begotti, P. (2006). L’insegnamento dell’italiano ad adulti stranieri. Risorse per docenti di italiano come L2 e LS. Perugia: Guerra.
 • Boguszewski, R. (2012). Polacy poznają świat, czyli o zagranicznych wyjazdach i znajomości języków obcych, 2012 http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2012/ K_148_12.PDF
 • Czapiński, J. & Panek, T. (2011). Diagnoza Społeczna. Warunki i jakość życia Polaków. Warszawa: Vizja Press&IT.
 • Diadori, P. (2005). Bisogni, mete e obiettivi. A. de Marco (a cura di) Manuale di glottodidattica. Insegnare una lingua straniera (87–115). Roma: Carocci.
 • Giddens, A. (2008). Socjologia (A. Szulżycka, trad.). Warszawa: PWN.
 • Jaroszewska, A. (2012). Typologia form organizacyjnych językowego kształcenia seniorów. Studia Niemcoznawcze, XLIX, 709–711.
 • Komorowska, H. (2005). Metodyka nauczania języków obcych. Warszawa: Fraszka Edukacyjna.
 • Lucchetti, M. (1999). Invecchiare bene. Lo stile di vita positivo per la salute e nella dipendenza. Bologna: il Mulino.
 • Peirone, L. & Gerardi, E. (2009). Il sole della sera. La ricerca del benessere nel passare del tempo. Torino: Antigone.
 • Roche, J. (2005). Fremdsprachenerwerb. Fremdsprachendidaktik. Tübingen/Basel: A. Francke Verlag.
 • Villarini, A. (2005). Le caratteristiche dell’apprendente. A. de Marco (a cura di), Manuale di glottodidattica. Insegnare una lingua straniera (71–86). Roma: Carocci.
 • Villarini, A. & La Grassa, M. (2010). Apprendere le lingue straniere nella terza età. Perugia: Guerra.
 • Worach-Kardas, H. (2002). Wiek. Encyklopedia Socjologii, IV (314–318). Warszawa: Oficyna Naukowa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d0018719-e04b-46b4-ba1e-c9af8974195f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.