PL EN


2015 | 3 | 30-37
Article title

Firmy rodzinne w perspektywie unijnej

Content
Title variants
EN
Family Firms in the EU Perspective
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
W artykule przedstawiono i omówiono zagadnienia oraz inicjatywy związane z firmami ro-dzinnymi, podejmowane w instytucjach unijnych. Szczególną rolę odegrał w tym zakresie Euro-pejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny, który jest organem konsultacyjnym dla instytucji unij-nych. Komitet ten opracował własną opinię w sprawie organizacji i działalności przedsiębiorstw rodzinnych w Europie uznawanych za źródło ponownego/dalszego wzrostu gospodarczego i zwiększenia liczby nowych miejsc pracy. W opinii tej wzywa się Komisję Europejską do zinten-syfikowania działań na rzecz firm rodzinnych, w szczególności do przyjęcia jednolitej definicji firm rodzinnych dla potrzeb statystycznych i opracowania programów wsparcia, a także uspraw-nienia regulacji dotyczących sukcesji i in. W artykule przedstawiono działalność instytucji unij-nych poprzez pryzmat procesu przygotowywania opinii oraz finalnego produktu w postaci tejże opinii.
EN
The article focuses on topics and initiatives undertaken by the European institutions in the context of family firms. The particular role in this process rests on the European Economic and Social Committee which is a consultative body of the European institutions. The Committee has drawn up the own-initiative opinion on family businesses in Europe as a source of renewed growth and better jobs. This opinion calls on the European Commission to intensify its activities on behalf of family firms, in particular to adopt a definition of family businesses for statistics and support programmes, improve regulations on succession and others. The article presents activities of European institutions in the framework of the process of drawing up the opinion and the final product, i.e. the opinion on family businesses.
Year
Issue
3
Pages
30-37
Physical description
Dates
published
2015-05-2015-06
Contributors
author
  • Instytut Przedsiębiorstwa, Zakład Przedsiębiorstwa Rodzinnego, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa
author
  • Zakład Przedsiębiorstwa Rodzinnego, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2084-2694
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d00622e0-e592-40c4-8dd6-abcaa3a28f61
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.