PL EN


2015 | 12 | 22-33
Article title

Lojalność, krytyka i rozstanie w relacjach Polaków z partiami politycznymi

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule przedstawiono trzy pytania badawcze. Pierwsze z nich porusza kwestię tego, jak bardzo lojalne są elektoraty polskich partii politycznych. Drugie pytanie badawcze dotyczy tego, w jaki sposób rozbieżność między autodeklaracją ideologiczną jednostek a postrzeganą pozycją partii na osi lewica-prawica wiąże się z wybieranymi przez nie strategiami lojalności, krytyki i rozstania. Ostatnie pytanie odnosi się do tego, jak powyższe mechanizmy oddziałują na współczesną scenę wyborczą. W oparciu o koncepcję Alberat Hirschama dokonano podziałów wyborców na: a) głosujących na tę samą partię i niekrytykujących (lojalni), b) głosujących, ale krytycznych wobec partii którą wybrali (krytykujący), c) przenoszących głos na inną opcję (rozstający się ). Analiza została przeprowadzona na podstawie danych Polskiego Generalnego Studium Wyborczego z 2011 r. Wyniki badań wskazują, że polscy wyborcy są relatywnie słabo przywiązani do partii, na które głosują. Wraz ze zwiększającym się dystansem ideologicznym rosło prawdopodobieństwo zastosowania strategii rozstania. Szczegółowa analiza wykazała również, że na wynik wyborów parlamentarnych w 2011 r. wpływ miał mechanizm rozstania uruchomiony wśród wyborców centrum, centrolewicy i centroprawicy oraz startegia lojalności wyborców prawicowych.
Year
Issue
12
Pages
22-33
Physical description
Dates
issued
2015
Contributors
References
 • Boudon R. (2008), Efekt odwrócenia. Niezamierzone skutki działań społecznych, Oficyna Naukowa, Warszawa.
 • Boudon R. (2009), Logika działania społecznego: wstęp do analizy socjologicznej, Zakład Wydawniczy Nomos, Kraków.
 • Chaffee S., Rimal R. (1996), Time of vote decision and opennes to persuasion, (w:) Political persuasion and attitude change, (red.) D. Mutz, P. Sniderman, R. Brody (red.), University of Michigan Press, Ann Arbor, s. 276-291.
 • Hirschman A.O. (1995), Lojalność, krytyka, rozstanie: Reakcje na kryzys państwa, organizacji i przedsiębiorstwa, Znak, Kraków.
 • Kahneman D. (2012), Pułapki myślenia: o myśleniu szybkim i wolnym, Media Rodzina, Poznań.
 • Kahneman D., Tversky A. (1979), Prospect theory: An analysis of decision under risk, "Econometrica", 47(2), s. 263-292.
 • Lau R.R. (2008), Modele podejmowania decyzji, (w:) Psychologia polityczna, (red.) D.O. Sears, L. Huddy, R. Jervis, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 • Lodge M., Taber C.S., (2001), The Rationalizing Voter: Communication and Persuasion in Presidential Campaigns, University od Chicago Press, Chicago.
 • Parsons T. (1951), The Social System, Free Press, Glencoe.
 • Popkin S.L. (1994), The Reasoning Voter: Communication and Persuasion in Presidential Campaigns, University of Chicago Press, Chicago.
 • Simon H.A. (1976), Działanie administracji: proces podejmowania decyzji w organizacjach administracyjnych, PWN, Warszawa.
 • Weber M. (2002), Gospodarka i społeczeństwo: zarys socjologii rozumiejącej, Wydawnictwo Naukowe PWN, warszawa.
Notes
PL
Artykuł 2. z numeru 12.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2299-2367
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d00d451a-beb1-4294-a310-8da32782ff9d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.