PL EN


Journal
2017 | 1 (55) | 112-124
Article title

Ocena efektów dywersyfikacji portfela produktowego w zakresie ryzyka sprzedaży całkowitej i trafności jej prognoz

Content
Title variants
EN
Assessment of diversification of product portfolio in terms of total sales risk and its forecast accuracy
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem prac badawczych opisanych w artykule była ocena dywersyfikacji portfela produktowego w świetle pojęć i metod teorii prognozowania, przede wszystkim ocena dywersyfikacji na podstawie trafności prognozy sprzedaży całkowitej. Dlatego porównano trafność prognoz sprzedaży pojedynczych grup produktów i sprzedaży całkowitej w wybranym przedsiębiorstwie handlowym z branży rolniczo-technicznej. Wyniki są zgodne ze znaną z teorii prawidłowością, iż dywersyfikacja produktowa służy zmniejszaniu ryzyka w prowadzonej działalności gospodarczej. Podwyższona trafność prognoz potwierdziła hipotezę o właściwej dywersyfikacji produktowej w badanym przedsiębiorstwie. Dobór metod i estymację modeli poprzedzono badaniami własności szeregów czasowych sprzedaży. Testy dały ogólne wskazówki co do typu modelu i zmiennych objaśniających. Do analizy każdego szeregu zastosowano alternatywne typy modeli: regresji, ARIMA i wygładzania wykładniczego Wintersa, z których wybrano jeden o najbardziej trafnych prognozach.
Journal
Year
Issue
Pages
112-124
Physical description
Contributors
  • Politechnika Poznańska
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d00e85c0-6ec8-436f-9939-31b1707c90ac
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.