PL EN


2015 | 1(15) | 163-172
Article title

Turystyka winiarska w Polsce

Content
Title variants
EN
Wine tourism in Poland
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule zwrócono uwagę na trzy elementy, które złożyły się na rozwój turystyki winiarskiej w Polsce. Pierwszym jest historia uprawy winorośli, wytwarzania wina, handlu nim oraz składowania i dojrzewania win w Polsce. Świadectwa tych działań są elementami dziedzictwa kulturowego, do których nawiązują współcześni winiarze i rodząca się enoturystyka. Drugim elementem jest ocieplenie klimatu, które sprzyja powrotowi winorośli w miejsca, w których niegdyś ją w Polsce uprawiano. Zainteresowaniu uprawą winorośli i wytwarzaniem wina towarzyszy wzrost spożycia wina w Polsce, wynikający m.in. z wyjazdów enoturystycznych do krajów, w których mają one długą historię. Przyczynia się do tego moda na kuchnię śródziemnomorską, której wino jest nieodłącznym składnikiem – to trzeci element. Mimo iż Polska nie stanie się potęgą enoturystyczną, to turystyka winiarska może się przyczynić do rozwoju lokalnego. Aby odnieść sukces, powinna być częścią szerokiej oferty turystycznej.
EN
The article focuses on three issues that contributed to the development of wine tourism in Poland. The first is the history of viticulture, winemaking, its trade and the storage and maturation of wines in Poland. Certificates of these actions are part of the cultural heritage, to which refers contemporary winemakers and an emerging enotourism. The second issue is global warming, which favors return of vineyards in places where once it was cultivated in Poland. Interest in viticulture and wine production is accompanied by an increase in wine consumption in Poland, due touristic trips to countries where enotourism have a long history. This is accompanied by the fashion of the Mediterranean kitchen, where wine is an integral component – that’s the third issue. Although Poland will not become a power in an enotourism, but a wine tourism can contribute to the local development. To achieve success, enotourism should be a part of broad touristic offer.
Year
Issue
Pages
163-172
Physical description
Contributors
  • Uniwersytet Warszawski
  • Uniwersytet Warszawski
References
  • 1. Getz D., Explore Wine Tourism: Management, Development and Destinations, Tourism dynamics, Cognizant Communication Corporation, New York 2000.
  • 2. Keres B., Zarys dziejów winiarstwa zielonogórskiego, Wyd. Poznańskie, Poznań–Zielona Góra 1966.
  • 3. Lubański B., Tradycje winiarskie w Zielonej Górze i okolicach, [w:] Edukacyjny dialog na szlaku winnych wzgórz, red. P. Kuleczka, Klub PTTK Edukacji Krajoznawczej i Regionalizmu przy PWSZ w Sulechowie, Sulechów 2009.
  • 4. Piekosiński F., Kodeks dyplomatyczny Małopolski, t. 3, Wyd. Komisji Historycznej Akademii Umiejętności w Krakowie, Kraków 1887, s. 161–162, [cyt. za:] T. Ślawski, Biecz i Gorlice. Ośrodki handlu winem od XIV w. do XVIII w., Towarzystwo Kulturalne Biecza i Regionu, Biecz 2001.
  • 5. Ślawski T., Biecz i Gorlice. Ośrodki handlu winem od XIV w. do XVIII w., Towarzystwo Kulturalne Biecza i Regionu, Biecz 2001.
  • 6. Toczewski A., Zielonogórskie Winobrania, Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Ziemi Lubuskiej, Zielona Góra 2005.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d01719f8-0f34-4dc2-b9ed-3ce6bbe3cfb8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.