PL EN


2016 | 2 | 6-18
Article title

Realizacja porewolucyjnych przemian politycznych na Ukrainie w kontekście perspektywy konsolidacji demokracji

Authors
Content
Title variants
EN
Realization of the Post-Revolutionary Political Changes in Ukraine in the Context of Democratic Consolidation Perspectives
Languages of publication
PL EN
Abstracts
EN
The article is an attempt of analysis of democratic consolidation perspectives in Ukraine under conditions of political changes realization after the Orange Revolution and after the Revolution of Dignity. Special attention is paid to the problems that limit democratization and modernization of Ukrainian political system. The state of democracy development in post-revolutionary conditions is compared. Prospects of consolidated democracy development in Ukraine are determined.
Year
Issue
2
Pages
6-18
Physical description
Dates
published
2017-06-15
Contributors
References
 • About Nations in Transit, Rapport of Freedom House. (2015). Pobrane z: https://freedomhouse.org/report-types/nations-transit
 • Antoszewski, A. (2003). Konsolidacja demokracji. W: A. Antoszewski, R.Herbut (red.), Leksykon politologii (s. 181-182). Wrocław: Alta.
 • Aslund, А. (2015, 1 grudzień). Чого досягла Україна за два роки після Майдану [Co osiągnęła Ukraina w okresie dwóch latod Majdanu]. Новое время. Pobrane z: http://nv.ua/ukr/opinion/aslund/chogo-dosjagla-ukrajina-za-dva-roki-pislja-majdanu-83208.html
 • Baluk, W. (2006). Kształtowanie systemu partyjnego Ukrainy w okresie transformacji ustrojowej (1987-2004). Wrocław: Arboretum.
 • Bortnikow, В., Kunycka, А. (2008). Загальне та особливе демократичного транзиту України [Kwestie ogólne i szczegółowe tranzycji demokratycznej na Ukrainie]. Наукові записки Національного університету „Острозька академія”. Серія „Політичні науки”, 3, 194-204.
 • Burton, M., Gunther, R., Highley, J. (1995). Elity a rozwój demokracji. W: J. Szczupaczyński (wybór i oprac.), Władza i społeczeństwo: antologia tekstów z zakresu socjologii polityki (s. 15–27). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Dahl, R. A. (1995). Demokracja i jej krytycy (S. Amsterdamski, tłum.). Kraków: Znak.
 • Dahl, R. A. (2000). O demokracji (M. Król, tłum.). Kraków: Znak.
 • Fedorowicz, K. (2014). Ukraińskie rewolucje a parlamentaryzm. W: T. Stępniewski, A. Gil, A. Szabaciuk, A. Visvizi (red.), Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej (tom 12, zeszyt 2, pt. „Majdan 2014: Ukraina na rozdrożu”, s. 57-76). Lublin: Instytut Europy Środkowo-Wschodniej.
 • Gospodarka po Majdanie. Dewaluacja i spadek poziomu życia [Економіка після Майдану. Девальвація і падіння життєвого рівня населення]. (2015, 15 lipiec). Економічна правда. Pobrane z: http://www.epravda.com.ua/publications/2015/07/15/550703/
 • Hrycak, J. (2016, 19 marzec). Україна на останньому кілометрі [Ukraina na ostatnim kilometrze]. Новое время. Pobrane z: http://nv.ua/ukr/opinion/grytsak/ukrajina-na-ostannomu-kilometri-104232.html
 • Hnatiuk, O. (2015). Czekając na Europę. Od Pomaranczowej Rewolucji do Euromajdanu (2004-2014). Kultura i Społeczeństwo, (2), 27-46.
 • Kaluch, J. (2008). Еволюція громадянського суспільства в посткучмівський період в Україні (2005-2008) [Ewolucja społeczeństwa obywatelskiego w okresie postkuczmowskim na Ukraine (2005-2008)]. Наукові записки Національного університету „Острозька академія”. Серія „Політичні науки”, 3, 128-133.
 • Karl, T. L., Schmitter, P. Ch. (1991). Modos de transición en America Latina, Europa del Sur y Europa del Este. Revista Iniernacional de Ciencias Sociales, (128), 283-300.
 • Klimkin, P. (2016). Statement by Minister for foreign affairs of Ukraine at the High Level Segment of 31st regular session of the Human Rights Council, Geneva, 01.03.2016. Pobrane z: http://mfa.gov.ua/ua/press-center/news/45261-statement-by-minister-for-foreign-affairs-of-ukraine-pavlo-klimkin-at-the-high-level-segment-of-31st-regular-session-of-the-human-rights-council
 • Kołodij, А. (2008). Транзитологічна парадигма суспільних змін в світлі Помаранчевої революції [Paradygmat tranzytologiczny zmian społecznych w świetle Pomarańczowej Rewolucji]. Наукові записки Національного університету „Острозька академія”. Серія „Політичні науки”, 3, 7-24.
 • Kołodij, А. (2010). Траєкторія демократичного переходу в Україні [Trajektoria przejścia demokratycznego na Ukrainie]. W: A. Antoszewski (red.) Transformacja w Polsce i na Ukrainie (s. 385-400). Wrocław: Atut.
 • Korba, H. (2015, 15 styczeń). Чи змінить життя в Україні зона вільної торгівлі з ЄС [Czy strefa wolnego handlu z UE zmieni życie na Ukrainie]. Новое время, 1. Pobrane z: http://nv.ua/ukr/publications/zminit-zhittja-v-ukrajini-zona-vilnoji-torgivli-v-jes-92116.html
 • Korżow, H. (2008). Олігархічна природа сучасного олігархічного режиму в Україні [Oligarchiczny charakter współczesnego reżimu oligarchicznego na Ukrainie]. Наукові записки Національного університету „Острозька академія”. Серія „Політичні науки”, 3, 103-117.
 • Krawczenko, W. (2015, 23 listopad). Економіка України: два роки після майдану [Gospodarka Ukrainy: dwa lata po Majdanie]. Forbes.ua. Pobrane z: http://forbes.ua/ua/nation/1406136-ekonomika-ukrayini-dva-roki-pislya-majdanu
 • Kucharczyk, J., Łada, A., Wenerski, Ł. (2015). Ukraińcy patrzą na Zachód – ocena polityki i oczekiwania. Warszawa: Instytut Spraw Publicznych.
 • Kyrydon, А. (2015, 4 czerwiec). Євромайдан як складова Революції Гідності [Euromajdan jako część Rewolucji Godności]. UA. Foreign Affairs. Pobrane z: http://uaforeignaffairs.com/ua/zs/anglomovna-versija/view/article/jevromaidan-jak-skladova-revoljuciji-gidnosti/
 • Leszczyński, P. A. (2015). Ewolucja prawa wyborczego do Rady Najwyższej Ukrainy w latach 1993–2014. W: G. Skrukwa, M. Studenna-Skrukwa (red.). Rewolucja w imię godności. Ukraiński Euromajdan (s. 40-65). Toruń: Adam Marszałek.
 • O’Donnell, G., Schmitter, P. C. (1986). Transitions from Authoritarian Rule: Tentative Conclusions About Uncertain Democracies. Baltimore and London: The Johns Hopkins University Press.
 • Olszański, T. (2016, 4 marzec). Pokłosie Majdanu. Ukraińskie społeczeństwo dwa lata po rewolucji. Komentarze Ośrodka Studiów Wschodnich im. Marka Karpia. Pobrane z: https://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/komentarze-osw/2016-03-04/poklosie-majdanu-ukrainskie-spoleczenstwo-dwa-lata-po-rewolucji
 • Pekar, W. (2014, 25 kwiecień). Сутність революції та завдання нової країни [Istota rewolucji i cele stojące przed nowym państwem]. Українська правда. Pobrane z: http://www.pravda.com.ua/articles/2014/04/25/7023375/
 • Postanowienie Prezydenta Ukrainy w sprawie strategii zrównoważonego rozwoju „Ukraina-2020” [Указ Президента України Про стратегію сталого розвитку „Україна-2020” від 12 січня 2015 року]. 2015. Pobrane z: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/5/2015
 • Press-Release of Transparency International (2016). Ukraine Has Climbed Up For Only 1 Point in the World Ranking of Corruption Perception, 01.03.2016. Pobrane z: http://ti-ukraine.org/en/CPI-2015/press_ukraine_CPI-2015
 • Przeworski, A. (1991). Democracy and the Market. Political and Economic Reforms in Eastern Europe and Latin America. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Romanenko, J. (2016, 7 marzec). Україна, яку ми втратили після Майдану [Ukraina, którą straciliśmy po Majdanie]. Незалежний культурологічний часопис „Ї”. Pobrane z: http://www.ji-magazine.lviv.ua/2015/Romanenko_Ukr_yaku_my_vtratyly_pislya_Majdanu.htm
 • Rubcow, W. (2008). Всеукраїнський Майдан як віха у становленні українського суспільства [Ogólnoukraiński Majdan jako punkt zwrotny w rozwoju społeczeństwa ukraińskiego]. Наукові записки Національного університету „Острозька академія”. Серія „Політичні науки”, 3, 37-43.
 • Rustow, D. A. (1970). Transitions to Democracy – Toward a Dynamic Model. Comparative Politics, 2(3), 337-363.
 • Sekuła, P. (2009). Kultura polityczna a konsolidacja demokracji. Kraków: KSW im. A. F. Modrzewskiego.
 • Stępniewski, T., Golański, P. (2014). System polityczny Ukrainy: implikacje czasów sowieckich a perspektywa bieżącego kryzysu. W: T. Stępniewski, A. Gil, A. Szabaciuk, A. Visvizi (red.), Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej (tom. 12, zeszyt 2, pt. Majdan 2014: Ukraina na rozdrożu, s. 77-98). Lublin: Instytut Europy Środkowo-Wschodniej.
 • Szyja, B. (2013). Demokracja skonsolidowana jako efekt tranzycji. Analiza podstawowych ujęć i poglądów. Wrocławskie Studia Politologiczne, (14), 166-182.
 • Szyja, B. (2013). Zjawiska niepokojące na obszarze konsolidacji polskiej demokracji u schyłku pierwszej dekady XXI wieku – wybrane aspekty. E-Politikon, (5), 199-222.
 • Świder, K., Stec, A., Leszczyński, T. Z. (red.). (2015). Współczesna Ukraina – trwałość czy rozpad? Warszawa, Kraków: Polskie Towarzystwo Geopolityczne.
 • Tombiński, J. (2016, 24 luty). Чого я бажаю українцям [Czego życzę Ukraińcom]. Новое время. Pobrane z: http://nv.ua/ukr/opinion/tombinsky/chogo-ja-bazhaju-ukrajintsjam-99422.html
 • Ukraine. Nations in Transit, Rapport of Freedom House (2015). Pobrane z: https://freedomhouse.org/report/nations-transit/2015/ukraine
 • Umowa w sprawie koalicji frakcji parlamentarnych „Europejska Ukraina” [Угода Про коаліцію депутатських фракцій „Європейська Україна” від 27 листопада 2014 року]. 2014. Pobrane z: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/n0001001-15
 • Sprawozdanie Rządu Arsenija Jaceniuka w 2015 r. [Звіт Уряду Арсенія Яценюка за 2015 рік]. Pobrane z: http://www.kmu.gov.ua/control/publish/article?art_id=248703577
 • Szapowałenko, М. (2003). Консолідована демократія в Україні: перспективи розвитку [Demokracja skonsolidowana na Ukrainie: perspektywy rozwoju]. W: Розвиток демократії в Україні: матеріали міжнародної наукової конференції [Rozwój demokracji na Ukrainie: materiały Międzynarodowej Konferencji Naukowej] (s. 341-356). Київ: Центр освітніх ініціатив.
 • Szweda, J. (2014, 26 styczeń). Революція Гідності у контексті загальної теорії соціальних революцій [Rewolucja Godności w kontekście ogólnej teorii rewolucji społecznych]. Zaxid.net. Pobrane z: http://zaxid.net/news/showNews.do?revolyutsiya_gidnosti_u_konteksti_zagalnoyi_teoriyi_sotsialnih_revolyutsiy&objectId=1301345
 • Woronow, І. (2006). Демократичний транзит: політико-владні трансформації [Tranzycja demokratyczna: transformacje w sferze polityki i władzy]. Київ: Ґенеза.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2300-6277
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d01908c1-5348-4829-9397-28752e1734f8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.