PL EN


2017 | 6 | 97-112
Article title

SPOŁECZNO-KULTUROWE WYOBRAŻENIA O MACIERZYŃSTWIE W RETROSPEKCJI HISTORYCZNEJ I WSPÓŁCZEŚNIE A REKONESANS BADAWCZY

Content
Title variants
EN
SOCIO-CULTURAL IDEAS ABOUT MOTHERHOOD IN HISTORICAL AND CONTEMPORARY RETROSPECTION AND RESEARCH EXPLORATION
Languages of publication
PL EN
Abstracts
EN
In this paper, I have presented selected views about motherhood over the centuries, and I have highlighted several widely discussed, current issues concerning the maternal role of a woman. I made a review- reconnaissance research of historical sources, but also contemporary ones, on the border of cultural studies, cultural anthropology, gender studies, pedagogy and sociology. I asked myself, somewhat rhetorical, what it means to be a good and loving mother, realizing, that this type of thinking had origins in the eighteenth century, as well as that, it is an immeasurable question.
Year
Issue
6
Pages
97-112
Physical description
Dates
received
2017-10-06
accepted
2017-12-15
Contributors
References
 • Agacinski, Sylviane. Polityka płci. Tłum. Maciej Falski. Warszawa: Wydawnictwo KR, 2000.
 • Aries, Philippe. Historii dzieciństwa. Dziecko i rodzina w dawnych czasach. Tłum. Maryna Ochab. Gdańsk: Wydawnictwo Marabut, 1995.
 • Badinter, Elizabeth. Historia miłości macierzyńskiej. Tłum. Krzysztof Choiński. Warszawa:Oficyna Wydawnicza Volumen Liga Republikańska, 1998.
 • Bartnicka, Kalina. „Dziecko w świetle pamiętników i powieści polskiego oświecenia”.Rozprawy z Dziejów Oświaty 35 (1992): 37-86.
 • Będkowska-Heine, Violetta. „Tworzenie roli matki dziecka niepełnosprawnego”. W Wybrane zagadnienia psychopatologii rozwoju dzieci, młodzieży i dorosłych, red. Stanisława Mihilewicz, 77-93. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls, 2003.
 • Brach-Czaina, Jolanta. red. Od kobiety do mężczyzny i z powrotem. Rozważania o płci w kulturze. Białystok: Trans Humana, 1997.
 • Braun-Gałkowska, Maria, „Mieć dziecko czy być matką”. W Oblicza macierzyństwa,red. Dorota Kornas-Biela. Lublin: Wydawnictwo KUL, 1999.
 • Budrowska, Bogusława. Macierzyństwo jako punkt zwrotny w życiu kobiety. Wrocław:Wydawnictwo Funna, 2000.
 • Budrowska, Kamila. Kobieta i stereotypy. Obraz kobiety w prozie polskiej po roku 1989.Białystok: Trans Humana, 2000.
 • Davidson, James. „Życie prywatne”. W Grecja Klasyczna 500-323 p.n.e., red. Robin Osborne, Tłum. Bożena Mierzejewska. Warszawa: Świat Książki, 2002.
 • Domański, Henryk. Zadowolony niewolnik? Studium o nierówności między mężczyznami i kobietami w Polsce. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN, 1992.
 • Dymara, Bronisława, Ewa Ogrodzka-Mazur. Dziecko w świecie literatury i życiu współczesnym.Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls, 2013.
 • Flandrin, Jean Louis. Historia rodziny. Tłum. Agnieszka Kuryś. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Volumen, 1998.
 • Fromm, Erich. O sztuce miłości. Tłum. Aleksander Bogdański. Poznań: PIW, 1971.
 • Gajewska, Agnieszka. Hasło: Feminizm. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 2008.
 • Gawlina, Zofia. „Macierzyństwo jako wartość w kontekście przemian społecznych. Blaski i cienie życia rodzinnego”. Roczniki Socjologii Rodziny 15 (2003): 33-45.
 • Górnikowska-Zwolak, Elżbieta. „Macierzyństwo”. W Encyklopedia Pedagogiczna XXI wieku. T. 3, red. Tadeusz Pilch. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak, 2004.
 • Humm, Maggie. Słownik teorii feminizmu. Tłum. Jarosław Mikos, Bożena Umińska. Warszawa: Semper, 1992.
 • Ibsen, Henrik. Dom lalki (Nora). W Wybór dramatów. T. 1. Tłum. Jacek Frühling, Józef Giebułtowicz. Wrocław: Ossolineum, 1984.
 • Józefowicz, Anna. Rola społeczna matki w rodzinie wiejskiej w Drugiej Rzeczypospolitej. Białystok: Trans Humana, 2011.
 • Jurkowlaniec, Grażyna. Epoka nowożytna wobec średniowiecza. Pamiątki przeszłości, cudowne wizerunki, dzieła sztuki. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2009.
 • Kot, Stanisław. Historia wychowania. T. 1. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak, 1994.
 • Krzak, Zygmunt. Od matriarchatu do patriarchatu. Warszawa: Wydawnictwo Trio, 2007.
 • Kurdybacha, Łukasz. red. Historia wychowania. T. 1. Warszawa: PWN, 1997.
 • Le Goff, Jacques. Człowiek średniowiecza. Tłum. Maria Radożycka-Paoletti. Gdańsk: Świat Książki, 1996.
 • Lesińska-Sawicka, Małgorzata. Późne macierzyństwo. Studium socjomedyczne. Kraków: Zakład Wydawniczy Nomos, 2008.
 • Łoch, Ewa, red. Modernizm i feminizm. Postacie kobiece w literaturze polskiej i obcej.Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2001.
 • Maciarz, Aleksandra. Macierzyństwo w kontekście zmian społecznych. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak, 2004.
 • Okoń, Wincenty. Nowy słownik pedagogiczny. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak, 2004.
 • Pestalozzi, Johann Heinrich. „Matka i dziecko. Listy o wychowaniu małych dzieci, List XIV z 17 grudnia1818 r.”. W Źródła do dziejów wychowania i myśli pedagogicznej T. 2, red. Stanisław Wołoszyn, 34-69. Kielce: Dom Wydawniczy „Strzelec”, 1997..
 • Radlińska, Helena. Oświata i kultura wsi polskiej. Wybór pism. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1979.
 • Rappe-Niemirska, Tina. „Macierzyństwo – od wyobrażeń do rzeczywistości”. Data dostępu 20.11.2017. http://www.entertheroom.pl/ life/22-wywiady/7181-macierzynstwo-odwyobrazen-do-rzeczywistosci
 • Reber, Arthur. Emily Reber. Słownik psychologii. Tłum. B. Janasiewicz-Kruszyńska. Warszawa: Wydawnictwo Scholar, 2005.
 • „Jak wynaleziono miłość macierzyńską. Aneta Górnicka- Boratyńska rozmawia z prof.Małgorzatą Szpakowską” Wysokie Obcasy (dodatek do Gazety Wyborczej) 12 (2000).Data dostępu 20.12.2017. http://www.wysokieobcasy.pl/wysokie-obcasy/1,53664,7993971,Jak_wynaleziono_milosc_macierzynska.html
 • Ozorowski, Edward red. Słownik małżeństwa i rodziny. Warszawa: Fundacja Pomoc Rodzinie, 1999.
 • Sikorska, Małgorzata. Nowa matka, nowy ojciec, nowe dziecko. O nowym układzie siłw polskich rodzinach, Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2009.
 • Stabryła, Stanisław. Zarys kultury starożytnej Grecji i Rzymu. Warszawa: PWN, 2007.
 • Tubylewicz, Katarzyna, red. Jestem mamą. Zbiór prawdziwych historii o macierzyństwie.Kraków: Znak, 2004.
 • Walczewska, Stanisława. Damy, rycerze, feministki. Kobiecy dyskurs emancypacyjny w Polsce. Kraków: Wydawnictwo eFKa, 1999.
 • Wodzik, Justyna. „Krótka historia macierzyństwa w ujęciu feministycznym”. Analiza i Egzystencja 16 (2011): 91-104.
 • Wołoszyn, Stanisław, red. Źródła do dziejów wychowania i myśli pedagogicznej, t. 1. Kielce: Dom Wydawniczy Strzelec, 1995.
 • Ziemska, Maria. Rodzina a osobowość. Warszawa: Wiedza Powszechna, 1977.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d01f62d8-69e0-4c51-9894-95b768352123
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.