PL EN


2017 (R. XVI) | 3(65) | 135-155
Article title

Budżet (nie)obywatelski? – analiza czterech edycji łódzkiego budżetu obywatelskiego

Content
Title variants
EN
The Non-Participatory Budget? – analysis of four editions of the participatory budget in Łódź, Poland
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Budżety partycypacyjne rozumiane zwykle jako procesy decyzyjne, w których mieszkańcy miast mogą samodzielnie decydować o wydatkowaniu określonej puli środków publicznych, zyskują w Polsce coraz większą popularność. Rosnącemu zainteresowaniu towarzyszą pojawiające się coraz częściej liczne kontrowersje. Przede wszystkim zadawane jest pytanie, na ile proponowane procedury budżetowe są partycypacyjne?, i na ile budżety te są (nie)obywatelskie? W związku z powyższym artykuł jest próbą włączenia się w trwającą dyskusję na temat „partycypacyjności” i „obywatelskości” budżetów partycypacyjnych. Syntetycznej analizie poddano miejsce i status budżetów partycypacyjnych w ogólnej refleksji teoretycznej na temat partycypacji. W tekście przedstawiono także próbę zaprezentowania i oceny łódzkiego budżetu obywatelskiego, zarówno w odniesieniu do kwestii teoretycznych, jak i empirycznych.
EN
Participatory budgets are usually understood as a decision making process. Residents of the city are given the opportunity to decide how to expend a particular pool of public funds. This form of public participation is gaining great popularity in Poland. This popularity is also accompanied by a lot of controversy. The first question is: to what extent so-called participatory budgets are really participatory? Taking into account the above arguments and opinions, the main goal of this paper is to take part in the ongoing discussion on the civic and participatory aspects of participatory budgets. The text will attempt to present results of synthetic analysis of participatory budgets in theoretical perspective as well as in relation to the literature of participation and civic engagement. The paper will present the experience of Łódź in the implementation of participatory budget.
Issue
Pages
135-155
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Łódzki
References
 • Arnstein S.R. (2012), Drabina partycypacji, [w:] Partycypacja. Przewodnik Krytyki Politycznej, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa.
 • Bluj A., Stokłuska A. (2015), Budżet partycypacyjny (obywatelskie) krok po kroku. Poradnik dla praktyków, Fundacja Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”, Warszawa.
 • Brzeziński K. (2011), Nowe centrum jako remedium na problemy Łodzi, „Przegląd Socjologiczny”, t. LX/2–3, s. 393–422.
 • Brzeziński K. (2016), Między biernością a aktywnością obywatelską w kontekście łódzkiego budżetu obywatelskiego, [w:] Studia Miejskie, t. 21, Mularska-Kucharek M. (red.), Katedra Geografii Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej, Opole, s. 167–181.
 • Dias N. (red.) (2014), 25 years of Participatory Budgets in the world: a new social and political movement?, [w:] Hope for Democracy – 25 years of participatory budgeting worldwide, Loco Association, Sao Bras De Alportel.
 • Długosz D., Wygnański J.J. (2005), Obywatele współdecydują. Przewodnik po partycypacji społecznej, Stowarzyszenie na rzecz Forum Inicjatyw Pozarządowych, Warszawa.
 • Gałecki A. (2013), Budżet obywatelski w Mieści Łodzi, [w:] Partycypacja społeczna w Polsce.
 • Atlas dobrych praktyk, Ćwiklicki M., Frączek M. (red.), Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, Kraków.
 • Gerwin M. (2012), Odkrywanie demokracji, [w:] Miasto w działaniu. Zrównoważony rozwój z perspektywy oddolnej, Filar P., Kubicki P. (red.), Instytut Obywatelski, Warszawa.
 • Górski R. (2007), Bez państwa. Demokracja uczestnicząca w działaniu, Korporacja Ha!art, Warszawa.
 • GUS (2013), Ludność w województwie łódzkim. Stan i struktura demograficzno-społeczna. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011, Zakład Wydawnictw Statystycznych, Warszawa.
 • Kajdanek K. (2015), Budżet obywatelski czy „budżet obywatelski”? Komentarz w sprawie Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego, [w:] Problemy Rozwoju Miast, II, s. 29–35.
 • Kaźmierczak T. (2011), Partycypacja publiczna: pojęcie, ramy teoretyczne, [w:] Partycypacja obywatelska. O uczestnictwie obywateli w życiu wspólnoty lokalnej, Olech A. (red.), Instytut Spraw Publicznych, Warszawa.
 • Kębłowski W. (2013), Budżet partycypacyjny. Krótka instrukcja obsługi, Instytut Obywatelski, Warszawa.
 • Kębłowski W. (2014), Budżet partycypacyjny. Ewaluacja, Instytut Obywatelski, Warszawa.
 • Krzewińska A. (2016), Deliberacja. Idea – metodologia – praktyka, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Langton S. (1978), What is Citizen Participation?, [w:] Citizen Participation in America: Esseys on the State of the Art, red. S. Langton, Lexington Books, Lexington 1978.
 • Martela B. (2013), Budżet partycypacyjny w Polsce – wdrożenie i perspektywy, „Władza Sądzenia”, 2, s. 24–33.
 • Marzec W. (2016), Rebelia i reakcja. Rewolucja 1905 roku i plebejskie doświadczenia polityczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego i Universitas, Łódź–Kraków.
 • Miessen M. (2013), Koszmar partycypacji, Fundacja Bęc Zmiana, Warszawa.
 • Piasecki A.K. (2009), Samorząd terytorialny i wspólnoty lokalne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Pobłocki K. (2013), Prawo do odpowiedzialności, [w]: Miessen M., Koszmar Partycypacji, Fundacja Bęc Zmiana, Warszawa, s. 7–37.
 • Siciarek M. (2014), Narzędzia partycypacyjne nie gwarantują partycypacji, [w:] Miasto na żądanie. Aktywizm, polityka miejska, doświadczenia, Bukowiecki Ł., Obarska M., Stańczyk X. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 • Sintomer Y., Herzberg C., Rocke A. (2014), Transnational Models of Citizen Participation: The Case of Participatory Budgeting, [w:] Hope for Democracy – 25 years of participatory budgeting worldwide, Dias N. (red.), In Loco Association, Sao Bras De Alportel.
 • Surdej A. (2000), Partycypacja, [w:] Encyklopedia socjologii, Oficyna Naukowa, Warszawa, s. 83–88.
 • Urząd Statystyczny w Łodzi (2010), Statystyka Łodzi, ZWS, Łódź.
 • Zysiak A. 2011, Trudne dzieciństwo – w poszukiwaniu tożsamości Łodzi, [w:] Wokół nowego centrum Łodzi, Gałuszka J. (red.), Łódź.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1642-672X
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d02d735a-8868-4194-a731-b84967dceb5d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.