PL EN


2014 | 7 | 3(24) | 143-152
Article title

Zarządzanie logistyką w sytuacjach kryzysowych w optyce zajęć terenowych

Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
W artykule podjęta została próba przedstawienia problematyki zarządzania logistyką w sytuacjach kryzysowych w optyce zajęć terenowych. Jest ona szczególnie ważna z uwagi na osiągnięcie zaplanowanych przez Wyższą Szkołę Bezpieczeństwa celów dydaktycznych i w zakresie realizacji zadań zawodowych w kontekście szeroko rozumianej problematyki bezpieczeństwa. W prezentowanym materiale skoncentrowano się na zarządzaniu logistyką w sytuacjach kryzysowych w optyce zajęć terenowych pod kątem profesjonalizacji studentów poprzez praktyki zawodowe i zajęcia terenowe w formie bloku pokrewnych przedmiotów. Przeanalizowano znaczenie zajęć praktycznych w terenie na przykładzie zarządzania logistyką w sytuacjach kryzysowych w optyce zajęć terenowych w zakresie usprawnienia procesu edukacji w kontekście profesjonalizacji działań i doskonalenia kwalifikacji zawodowych studentów.
Keywords
Contributors
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu
References
 • Duraj-Nowakowska K., Profesjonalizacja studentów przez teorie i praktyki pedagogiczne. Łowicz 1996
 • Jakubczak R., J. Flis, Bezpieczeństwo narodowe Polski w XXI wieku. Warszawa 2006
 • Kaczmarek B.,” Organizacja, polityka, władza, struktury” Wyd. MSM. Warszawa 2001
 • Konieczny J., Wawrynowicz H., Mydlarska J., Psychologia bezpieczeństwa. Poznań 2011
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, z dnia 2 kwietnia 1997, Dz. U.,nr 78, poz. 483
 • Lidwa W., Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych. Warszawa 2010
 • Nowak W., Nowak E., Podstawy logistyki w sytuacjach kryzysowych z elementami zarządzania logistycznego. Łódź 2009
 • Nowak W., Systemy informatyczne wspierające zarządzanie kryzysowe, Zeszyty. Łódź 2009
 • Sułowski, M. Brzeziński (red.), Strategie i programy bezpieczeństwa. Warszawa 2012.
 • Ustawa o zarządzaniu kryzysowym z dnia 26.04.2007 r. Dz.U.0789 590
 • Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, Dz. U., „nr 91, poz. 578
 • Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie wojewódzkim, Dz. U.,nr 91, poz. 576
 • Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym, Dz. U., nr 16, poz. 94
 • Webberr R. A., Zasady zarządzania organizacjami. Warszawa1995
 • Wiśniewski B., Zalewski S., Podleś D., Kozłowska K., Bezpieczeństwo wewnętrzne Rzeczypospolitej Polskiej. Warszawa 2004
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1899-3524
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d030deb6-868c-44e0-a3f6-66f76fb38e7b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.