PL EN


2014 | 47 | 155-166
Article title

Eklezjalne uwarunkowania powołania teologa

Content
Title variants
EN
The Ecclesial Setting of the Theologian’s Vocation
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł stanowi refleksję młodego teologa nad dokumentem Kongregacji Nauki Wiary z 1990 roku pt. „Instrukcja o powołaniu teologa w Kościele”. Rozpoczyna od omówienia okoliczności i kontekstu powstania tego dokumentu. Zwraca przy tym uwagę na zmieniającą się rolę teologów i podejście do Magisterium Kościoła. W następnych częściach ukazuje wskazania zawarte w dokumencie dotyczące pracy teologów. W pierwszej części podaje wskazówki dotyczące osoby teologa, jego pracy i kierunki rozwoju. W drugiej części ukazuje teologa jako członka ludu Bożego i płynące z tego konsekwencje w badaniach naukowych. W trzeciej części wskazuje na właściwy model współpracy teologa z Magisterium. Akcentuje przy tym istotne elementy, bez których ta współpraca nie będzie możliwa/ dobra. W zakończeniu zawarto postulaty stanowiące owoc przedstawionych powyżej analiz. Mimo ponad dwudziestu lat od napisania Instrukcji wskazówki w niej zawarte są nadal aktualne, mogą pomóc w realizacji powołania teologa w Kościele.
Year
Volume
47
Pages
155-166
Physical description
Dates
published
2014
Contributors
  • KUL
References
  • Kongregacja Nauki Wiary, Instrukcja o powołaniu teologa w Kościele „Donumveritatis” [1990], w: W trosce o pełnię wiary. Dokumenty Kongregacji NaukiWiary 1966-1994, red. i tłum. J. Królikowski, Z. Zimowski, wyd. III uzup. i popr.,Tarnów 2010, s. 425-445.Katechizm Kościoła Katolickiego, Poznań 1994.Międzynarodowa Komisja Teologiczna, Teologia dzisiaj: perspektywy, zasadyi kryteria, tłum. K. Stopa, Kraków 2012.Buxakowski J., Objawienie i wiara, w: Teologia prawd wiary, t. II, wyd. IIposzerzone, Pelplin 2007.Kamiński S., Aparatura pojęciowa teologii a filozofia, „Znak” 1967, nr 157(7/8),s. 888-896.Ratzinger J., Czym właściwie jest teologia?, w: Kościół. Pielgrzymująca wspólnotawiary, Kraków 2005, s. 25-32.Ratzinger J., Prawda w teologii, tłum. M. Mijalska, Kraków 2001.Ratzinger J., Wiara a teologia, w: Kościół. Pielgrzymująca wspólnota wiary,Kraków 2005, s. 13-23.Scheffczyk L., „Sensus fidelium” – świadectwo mocy wspólnoty, „Communio”1987, nr 6(42), tłum. L. Balter, s. 47-61.Sesboüé B., Władza w Kościele. Autorytet, prawda i wolność, tłum. P. Rak,Kraków 2003.Szymik J., Teologia jako (roz)mowa o Bogu/człowieku, „Studia SalvatorianaPolonica” 2007, t. 1, s. 15-22.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
0239-4456
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d03490b2-ffc4-4037-b4cb-b76f7211eba0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.