PL EN


2013 | XC (90) | 7-27
Article title

Innowacyjność przedsiębiorstw regionu łódzkiego na tle innych województw

Content
Title variants
EN
Innovativeness of enterprises in the Lodz region against the background of other voivodships
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
A growth potential of Poland up to now has based on low labour costs and low prices of raw materials, but this advantage seems to be running out due to increasing income per capita. Hence, if the country wants to be competitive in comparison to other economies in Europe and in the world, it is indispensable to pursue a more effective innovation policy. However, the innovativeness level of particular Polish regions is diversified. Despite very high outlays on innovations (both total and per 1 enterprise), the companies from the Lodz Voivodeship reside the less innovative in the country. What is worse, their cooperation with external entities and a generous support of public funds do not result in sufficient increase of their innovativeness level. The firms from the Lodz Province are also characterized by low income arising from the sale of innovative products and a low percentage of them has introduced any innovative solutions encompassed product, process, marketing and organizational innovations.
Year
Volume
Pages
7-27
Physical description
Dates
published
2013
Contributors
References
  • Bąkowski A., Mażewska M., Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w Polsce. Raport 2012, PARP, Warszawa 2012.
  • Bukowski M., Szpor A., Śniegocki A., Drzemiący tygrys, spętany orzeł. Dylematy polskiej debaty o polityce innowacyjnej, Inst. Bad. Strukt., Warszawa 2012.
  • Główny Urząd Statystyczny, Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2009–2011, Inform. i Oprac Stat., Warszawa 2012.
  • Komisja Europejska, Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, Bruksela 2010.
  • Komisja Europejska, Podręcznik Oslo. Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji, Wyd. 3, MNiSW, Warszawa 2008.
  • Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych, Sektor badawczo-rozwojowy w Polsce, Warszawa 2010.
  • Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Klastry w Polsce. Katalog, PARP, Warszawa 2012.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
0081-6841
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d03d2629-c375-4ca6-9774-d92c486881af
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.