PL EN


2017 | 8 | 3 | 245-249
Article title

Komunikacja niewerbalna pokolenia sieci

Content
Title variants
EN
Non-Verbal Communication of the Network Generation
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Kontakty pomiędzy ludźmi czynią z człowieka istotę przystosowaną do życia w społeczeństwie, dlatego też ważne jest właściwe interpretowanie zachowań składających się zwłaszcza na mowę ciała. Niniejszy artykuł jest próbą analizy umiejętności radzenia sobie przez współczesne pokolenie adolescentów z odczytywaniem komunikatów niewerbalnych. Czy społeczeństwo przesiąknięte komunikacją zapośredniczoną przez media potrafi jeszcze posługiwać się mową ciała i prawidłowo ją interpretować?
EN
Contacts between people make a human being adapted to live in society. It is therefore important to interpret the behavior of the body in particular. This article is an attempt at analyzing the ability of modern adolescent generation to deal with reading nonverbal messages. Can a society in media world still be able to use the body language and properly interpret it?
Year
Volume
8
Issue
3
Pages
245-249
Physical description
Dates
published
2017
Contributors
 • Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Pedagogiczny, Katedra Pedagogiki Medialnej, Polska
References
 • Adler, R.B., Rosenfeld, L.B., Proctor II, R.F. (2006). Relacje interpersonalne: proces porozumiewania się. Poznań: Rebis.
 • Aronson, E. (2001). Człowiek – istota społeczna. Warszawa: PWN.
 • Barwicka, A., Szymkowiak, E. (2012). Portale społecznościowe jako używka okresu adolescencji... Pobrane z: https://repozytorium.amu.edu.pl/bitstream/10593/5757/1/Agnieszka%20Barwicka% 20Eliza%20Szymkowiak.pdf (16.02.2017).
 • Braun-Gałkowska, M. (2003). Trzydzieści agresywnych scen w jednym zwiastunie TV. Edukacja i Dialog, 6, 25–32.
 • Brosch, A. (2007). Komunikacja tekstowa a poczucie alienacji wśród młodzieży. Kultura i Edukacja, 2, 82–92.
 • Domański, T. (2016). Z Facebooka korzysta już 14 milionów Polaków. Pobrane z: http://www.chip.pl/ news/wydarzenia/trendy/2016/03/z-facebooka-korzysta-juz-14-milionow-polakow (16.02.2017).
 • Goban-Klas, T. (2005). Media i komunikowanie masowe. Teorie i analizy prasy, radia, telewizji i Internetu. Warszawa: PWN.
 • Hejwosz-Gromkowska, D. (2015). Młodzież, Facebook, a problem partycypacji społecznej. Pobrane z: https://repozytorium.amu.edu.pl/bitstream/10593/13810/1/SE_35_2015_Daria_Hejwosz_ Gromkowska.pdf (16.02.2017).
 • http//akademia.nask.pl/badania/raport_z_badan_nastolatki_wobec_internetu.pdf.
 • Kubacka-Jasiecka, D., Passowicz, P. (2014). Dorastanie we współczesności. Postawy,wartości i doświadczanie czasu a kryzysy rozwoju pokolenia po transformacji. Czasopismo Psychologiczne/Psychological Journal, 20 (2), 171–182.
 • Kraut, R. i in. (1998). Internet Paradox: A Social Technology that Reduces Social Involvement and Psychological Well-Being? American Psychologist, 53 (9), 1017–1031
 • Kraut, R. i in. (2002). Internet Paradox Revisited. Journal of Social Issues, 58 (1), s. 49–74.
 • Leathers, D.G. (2007). Komunikacja niewerbalna: zasady i zastosowania. Warszawa: PWN.
 • Morbitzer, J. (2012). O istocie medialności młodego pokolenia. Poznań: Neodidagmata.
 • Noske, M. (2003). Kształtowanie się społeczeństwa wirtualnego. Edukacja Medialna, 4, 14–21.
 • Róziewicz, G. (2011). Dzieci sieci – specyfika pokolenia. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze, 1, 12–25.
 • Rückle, H., Soróbka, T. (2001). Mowa ciała dla menedżerów. Wrocław: Astrum.
 • Stępień, J. (2000). Wstęp do socjologii, psychologii i organizacji pracy. Podręcznik. Poznań: eMPi2 Mariana Pietraszewskiego.
 • Turowski, J. (2001). Socjologia: małe struktury społeczne. Lublin: Wyd. KUL.
 • Ziembiński, Z. (1990). Wykłady socjologii dla prawników i administratywistów. Warszawa: Przemiany.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d04355f5-7337-4362-a415-37a39c18a7e4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.