PL EN


2013 | 3(11) | 21-36 (16)
Article title

ALOKACJA JEDNOPROCENTOWA W PERSPEKTYWIE REGIONALNEJ – WSPÓŁPRACA SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA Z ORGANIZACJAMI POŻYTKU PUBLICZNEGO

Content
Title variants
EN
ONE PERCENT ALLOCATION IN REGIONAL PERSPECTIVE – COOPERATION OF REGIONAL GOVERNMENT WITH PUBLIC BENEFIT ORGANISATIONS
Languages of publication
PL EN
Abstracts
The article is devoted to an analysis of the allocation of 1 percent of income tax from the perspective of local cooperation between voivodship authorities and public benefit organisations. Research carried out in 2012–2013 confirmed the uneven allocation of 1 per cent between voivodships (amounts that are allocated by residents vs. amounts that voivodship-based organisations have at their disposal) and within voivodships. Research revealed that voivodship authorities do not cooperate with organisations seated there as regards campaigns aimed at obtaining 1 percent of tax. The activities of voivodship authorities' are rather symbolic and 1 percent of tax is still not treated as a financing instrument to obtain money for the region’s development understood as the realisation of common good by locally active organisations.
Year
Issue
Pages
21-36 (16)
Physical description
Contributors
  • Katedra Systemów Medialnych i Komunikowania Politycznego, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
References
  • Makowski G., 2011, Czy mechanizm jednego procentu jest publicznie pożyteczny?, „Trzeci Sektor”, nr 24.
  • Piechota G., 2012, Konkurencja czy współpraca – strategie wybierane przez organiza-cje pożytku publicznego i ich wpływ na skuteczność pozyskania 1% podatku, „Samorząd Terytorialny”, nr 4.
  • Piechota G., 2010, Motywacje Polaków przy wyborze organizacji pożytku publicznego (której przekazują 1% podatku) a budowanie lokalnej społeczności obywatelskiej, „Zarządzanie Publiczne”, nr 3.
  • Perkowski T., 2011, Mechanizm jednego procentu jako „fałszywa” filantropia, „Trzeci Sektor”, nr 24.
  • Regulski J., 2013, Samorządność i społeczeństwo obywatelskie – kilka pytań i wiele wątpliwości, „Samorząd Terytorialny”, nr 3.
  • Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. DzU 2003, nr 96, poz. 873 ze zm., Internetowy System Aktów Prawnych, http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20030960873 (5.12.2013).
  • Ustawa o samorządzie województwa z dnia 5 czerwca 1998 r. DzU 1998, nr 91, poz. 576 z 1998 r. ze zm., http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19980910576 (6.12.2013).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1732-9639
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d0473eb5-7748-479c-932b-2b1715063dda
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.