PL EN


2017 | 4/2017 (71) | 54-70
Article title

Architektura korporacyjna w Polsce – stan obecny i główne kierunki jej ewolucji

Authors
Content
Title variants
EN
Enterprise Architecture in Poland – the state of present and main directions of evolution
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Celem artykułu jest przedstawienie obecnego stanu wdrażania architektury korporacyjnej w polskich organizacjach oraz nakreślenie możliwych scenariuszy dalszej ewolucji tej koncepcji. Artykuł bazuje na analizie wyników badań prowadzonych przez autora w latach 2010–2016 wśród firm i jednostek administracji publicznej. Na ich podstawie można stwierdzić, że podejście architektoniczne po latach dynamicznego wzrostu popularności (co było powiązane ze znacznym wzrostem świadomości odnośnie do tej koncepcji) znalazło się w stanie stagnacji. Wiele organizacji zaczęło zauważać, że klasyczne mechanizmy zarządzania architekturą korporacyjną stają się niewystarczające w świecie coraz szybszych zmian biznesowych. Dlatego wydaje się, że niezbędne jest zdefiniowane nowych podejść do implementacji i stosowania tej koncepcji, bardziej dostosowanych do współczesnych wyzwań.
EN
The article aims to present the current implementation of corporate architecture in Polish organizations and to outline possible scenarios for further evolution of this concept. It is based on the analysis of results of the research conducted by its author among companies and public administration units in 2010–2016. The findings provide grounds for concluding that the architectural approach has stagnated after years of dynamic growth in its popularity (ensuing from a considerable increase in awareness of this idea). Many organizations have spotted that the classical mechanisms of corporate architecture management are becoming insufficient in the world of ever faster business changes. It seems therefore necessary to define new approaches to its implementation and application that are better adapted to contemporary challenges.
Year
Issue
Pages
54-70
Physical description
Dates
online
2017-12-15
Contributors
  • SGH, Instytut Informatyki i Gospodarki Cyfrowej Kolegium Analiz Ekonomicznych
References
  • Greefhorst, D. i Proper, E. (2011). Architecture Principles. The Cornerstones Komitet Badań Naukowych (2002). Wrota Polski – wstępna koncepcja projektu. Warszawa: Komitet Badań Naukowych.
  • Lapalme, J. (2012). Three Schools of Thought on Enterprise Architecture. IT Professional, 14(6), 37–43, http://dx.doi.org/10.1109/MITP.2011.109
  • Ministerstwo Nauki i Informatyzacji (2004). Wrota Polski – metodyka zarządzania architekturą. Warszawa: Ministerstwo Nauki i Informatyzacji.
  • Shah, H. i Kourdi, M. (2007). Frameworks for Enterprise Architecture. IT Professional, 9, 36–41, http://dx.doi.org/10.1109/MITP.2007.86
  • Sobczak, A. (2013). Architektura korporacyjna. Aspekty teoretyczne i wybrane zagadnienia praktyczne. Łódź: Fundacja Ośrodek Studiów nad Cyfrowym Państwem.
  • Szafrański, B. (2015). Architektura korporacyjna – problemy nie tylko pojęciowe. Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych, 38, 271–286. The Open Group (2011). TOGAF Version 9.1, The Open Group, Van Haren Publishing, Holandia.
  • Zachman, J. (1987). A Framework for Information Systems Architecture. IBM Systems Journal, 26(3), 276–292, http://dx.doi.org/10.1147/sj.382.0454.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1644-9584
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d0480265-69c0-4316-8df9-e1dc3c9d2b16
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.