PL EN


2015 | 35 | 47-74
Article title

Polityka historyczna w Europie - periodyzacja i wiodące dyskursy

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Tekst koncentruje się na kwestii polityki historycznej i polityki pamięci w Europie. Zostały omówione główne fazy polityki historycznej w powojennej Europie. Pierwszą była faza narodowej rekonstrukcja, gdy kreowano w wielu krajach mit „narodowej ofiary” i ruchu oporu. Od lat pięćdziesiątych trwała „era ciszy”, gdy pomijano w państwowej polityce kontrowersje dotyczące okresu wojny. Następną była faza „odwrócenia pamięci”, która osiągnęło swoje apogeum w latach siedemdziesiątych. Zmiany polityczne doprowadziły do samokrytycyzmu w ocenie postawy własnego narodu. W końcu lat siedemdziesiątych rozpoczął się „konserwatywny zwrot” i „powrót narodu”, co oznaczało powrót do gloryfikacji własnego narodu oraz odrodzenia nacjonalistycznej mitologii, podobnej, jak w XIX wieku. Drugim celem pracy było wskazanie głównych dyskursów polityki historycznej w Europie w XXI wieku. Można do nich zaliczyć problemy rewizji oceny II wojny światowej, internacjonalizacji pamięci holocaustu, postotalitarne dyskursy Europy Zachodniej oraz Europy Centralnej i Wschodniej oraz dyskurs postkolonialny.
Year
Volume
35
Pages
47-74
Physical description
Contributors
References
  • M. Górny, Przede wszystkim ma być naród. Marksistowskie historiografie w Europie Środkowo-Wschodniej, Warszawa 2007. Guerre d’Algerie. L’Appel du 31 octobre 2000, „L’Humanité” 18.03.2002. P. Haslinger, Erinnerungskultur und Geschichtspolitik in der historischen F orschung zum östlichen Europa, „Zeitenblicke” 2007, nr 2, URL: http://www.zeitenblicke.de/2007/2/haslinger/index_html, URN: urn:nbn:de:0009-9-12339. K. Kaźmierska, Rola pamięci zbiorowej we współczesnym społeczeństwie-czy łatwo ją określić?, [w:] A. Szpociński (red.), Przeszłość w  dyskursie publicznym, Warszawa 2013. J. Klotz, Einleitung: Schlimmer als die Nazis?, [w:] Schlimmer als die Nazis? „Das Schwarzbuch” und die neue Totalitarismusdebatte und der Geschichtsrevisionismus, Köln 1999. R. N. Leber, W. Konsteiner, C. Fogu (red.), The politics of memory in Postwar Europe, London 2006. M. Lechowska, Węgrzy patrzą na swą historię (1945–2003), Warszawa 2004. C. Leggewie, Der Kampf um die europäische Erinnerung. Ein Schlachtfeld wird besichtigt, München 2011. R. Ludi, What is so special about Switzerland? Wartime Memory as a National Ideology in the Cold War Europe, [w:] R.N. Leber, W. Konsteiner, C. Fogu (red.), The politics of memory in Postwar Europe, London 2006. B. Molden, Geschichtspolitik als politisches Handlungsfeld „Bildpunkt” 2.02.2011, http://www.linksnet.de/de/artikel/26635.L. Nijakowski, Polska polityka pamięci. Esej socjologiczny, Warszawa 2008. S. M. Nowinowski, J. Pomorski, R. Stobiecki (red.), Pamięć i polityka historyczna. Doświadczenie Polski i jej sąsiadów, Łódź 2008. T.A. Olszański, Miejsce UPA w Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej. Dylematy polityki historycznej Ukrainy, Warszawa 2013. E.-C. Onken, Demokratiesierung der Geschichte in Lettland. Staatsbürgertums Bewusste ud Geschichtspolitik im ersten Jahrzehnt der Unabhängigkeit, Hamburg 2003. M. Pakier, B. Stråth (red.), A European Memory? Contested Histories and Politics of Remembrance, New York–Oxford 2012. E.-C. Pettai (red.), Memory and pluralism in the Baltic State, New York 2011. H. Swoboda, J. M. Wiersma (red.), Politics of the Past: The Use and Abuse of History, Brussels 2009. M. Rekść, Mity narodowe i ich rola w kreowaniu polityki na przykładzie państw byłej Jugosławii, Łódź 2012.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d04c3cf5-96a7-4748-88fc-2060c123214b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.