PL EN


2014 | 182 | 11-19
Article title

Marketing relacyjny i marketing wartości - w kierunku paradygmatu zintegrowanego

Content
Title variants
EN
Relationship Marketing and Value-Based Marketing - Towards an Integrated Paradigm
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The paper presents an integrated look at two concepts of modern marketing: relationship marketing (partnership marketing) and value-based marketing (marketing based on value, value for customer, stakeholder value, customer value). There are presented problems of value in the relationship marketing concept. Next, the paper shows issues of relations in value-based marketing concept. Author came to the conclusion that it should be considered proposal of a common value-relational paradigm or enabling these problems to the conception of holistic marketing.
Year
Volume
182
Pages
11-19
Physical description
Contributors
References
 • Czakon W.: Wykorzystanie więzi międzyorganizacyjnych w tworzeniu wartości dla klienta na rynku B2B. W: Marketing relacji na rynku business to business. Wybrane zagadnienia. Red. M. Mitręga. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2007.
 • Doyle P.: Value-Based Marketing. Marketing Strategies for Corporate Growth and Shareholder Value. 2nd edition. John Wiley & Sons, Chichester 2008.
 • Egan J.: A Century of Marketing. "The Marketing Review" 2008, No. 1.
 • El-Ansary A.I.: Relationship Marketing Management: A School in the History of Marketing Thought. "Journal of Relationship Marketing" 2005, Vol. 4, No. 1-2.
 • Gilaninia S., Almani A.M., Pournaserani A., Mousavian S.J.: Relationship Marketing: a New Approach to Marketing in the Third Millennium. "Australian Journal of Basic and Applied Sciences" 2011, Vol. 5, No. 5.
 • Fonfara K.: Marketing partnerski na rynku przedsiębiorstw. PWE, Warszawa 2004.
 • Furtak R.: Marketing partnerski na rynku usług. PWE, Warszawa 2003.
 • Gordon I.G.: Relacje z klientem. Marketing partnerski. PWE, Warszawa 2001.
 • Grönroos Ch.: Quo Vadis, Marketing? Toward a Relationship Paradigm. "Journal of Marketing Management" 1994, No. 10.
 • Kowalska-Musiał M.: Marketing relacyjny - zmiana paradygmatu czy nowa orientacja rynkowa. "Marketing i Rynek" 2006, nr 3.
 • Kotler P., Keller K.L.: Marketing. Rebis, Poznań 2012.
 • Marcinkowska M.: Kształtowanie wartości firmy. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 • Mazurek-Łopacińska K.: Rola klienta w kreowaniu wartości. W: Marketingowe strategie budowania wartości przedsiębiorstwa. Red. A. Czubała. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Kraków 2006.
 • Mitręga M.: Marketing relacji. Teoria i praktyka. CeDeWu, Warszawa 2005.
 • Otto J.: Marketing relacji. Koncepcja i stosowanie. C.H. Beck, Warszawa 2001.
 • Rogoziński K.: Wpisanie relacji w marketingowy kontekst. W: Zarządzanie relacjami w usługach. Red. K. Rogoziński. Difin, Warszawa 2006.
 • Rudawska E: Znaczenie relacji z klientem w procesie kształtowania wartości przedsiębiorstwa. Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2008.
 • Rutkowski I.: Marketingowe koncepcje wartości. "Marketing i Rynek" 2006, nr 2.
 • Sagan A.: Teoretyczne podstawy marketing - 50 lat poszukiwań. "Marketing i Rynek" 2005, nr 7.
 • Szymura-Tyc M: Internet w procesie zarządzania marketingowego przedsiębiorstwem i jego relacje z otoczeniem. W: Marketing strategiczny i relacyjny. Węzłowe kierunki i metody badań. Red. T. Żabińska. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2004.
 • Szymura-Tyc M.: Marketing we współczesnych procesach tworzenia wartości dla klienta i przedsiębiorstwa. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2005.
 • Smalec A.: Wprowadzenie do marketingu partnerskiego. W: E. Flajterska, L. Gracz, G. Rosa, A. Smalec: Marketing partnerski. Wybrane problemy. Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2008.
 • Wilkie W.L., Moore E.S.: Expanding our Understanding of Marketing in Society. "Journal of the Academy of Marketing Science" 2012, No. 1.
 • Wilkie W.L., Moore E.S.: Scholarly Research in Marketing: Exploring the '4 Eras' of Thought Development. "Journal of Public Policy & Marketing" 2003, No. 2.
 • Wojnarowska H.: Znaczenie lojalności klientów w kreowaniu rynkowej wartości przedsiębiorstwa. W: Marketingowe strategie budowania wartości przedsiębiorstwa. Red. A. Czubała. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Kraków 2006.
 • Żabiński L.: Podstawy ogólnej metodologii badań zarządzania marketingowego. W: Marketing strategiczny i relacyjny. Węzłowe kierunki i metody badań. Red. T. Żabińska. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2004.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d05d6027-5aec-418e-bb07-56a4b411edc3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.