PL EN


2013 | 40 | 1(T) Kształcenie pracowników | 1-1
Article title

OD REDAKTORA NUMERU

Selected contents from this journal
Title variants
EN
FROM EDITOR
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W Polsce wszystkie podmioty działające na rynku pracy zdają się dostrzegać pożytki płynące z kształcenia ustawicznego, czy – mówiąc szerzej – inwestycji w kapitał ludzki. Korzyści płynące z tego typu działań przynależne są oczywiście bezpośrednio przede wszystkim podmiotom je podejmującym (czyli każdej osobie inwestującej w siebie) oraz zatrudniającym je pracodawcom, oczekującym np. zwiększenia produktywności i jakości ich pracy. Pośrednio docierają do całej gospodarki, przyczyniając się do poprawy warunków funkcjonowania społeczeństwa in corpore. Wynika z tego, iż wszystkie podmioty działające w gospodarce – indywidualnie i zbiorowo – powinny być jednako zainteresowane w zwiększaniu kapitału ludzkiego jednostek. Badania i obserwacje wskazują, iż zjawisko to jednak nie ma miejsca, a przynajmniej nie w tak powszechnym zakresie, jak można byłoby oczekiwać. Jak w tych warunkach zwiększyć zainteresowanie działaniami na rzecz rozwoju kapitału ludzkiego w polskich podmiotach gospodarczych? Odpowiedzi na pytanie (i na wiele innych) uzyskano dzięki realizacji projektu badawczego pt. Urlopy szkoleniowe i zwolnienie z dnia pracy, jako instrumenty wspierające podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracownika, finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki (projekt badawczy krajowy nr 2011/01/B/HS4/00508). Projekt realizowany był w latach 2012–2013 przez zespół badaczy Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych. Jego celem głównym była identyfikacja i ocena zakresu wykorzystania urlopu szkoleniowego i zwolnienia z całości lub części dnia pracy, w szczególności po zmianach prawnych z 2010 r., z punktu widzenia potrzeby większego włączania się podmiotów gospodarczych do kształcenia ustawicznego.Numer „Polityki Społecznej” zawiera niektóre wnioski płynące z badań podjętych w ramach projektu. r.
Keywords
Year
Volume
40
Pages
1-1
Physical description
Contributors
  • Instytut Pracy i Spraw Socjalnych
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d06daa87-bee6-4cae-bf0f-ba1d89abb94e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.