PL EN


2019 | 10 | 65-77
Article title

Przydatność perspektywy biograficznej w badaniu grup dyspozycyjnych

Title variants
EN
Usefulness of the biographical perspective in the study of dispositional groups
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł jest próbą oceny przydatności wywiadów biograficznych w badaniu funkcjonowania grup dyspozycyjnych. Przedstawiono w nim argumenty ogólnoteoretyczne na rzecz stosowania perspektywy biograficznej w tego rodzaju analizach oraz ich ilustrację empiryczną odwołującą się do konkretnego wywiadu. Rekomendowana perspektywa pozwala pozyskać dane trudne do uzyskania w inny sposób, pozwala zneutralizować niektóre trudności związane z badaniem w trudnym terenie badawczym i dostarcza materiału do formułowania płodnych hipotez.
EN
The article is an attempt to assess the usefulness of biographical interviews in the study of dispositional groups’ functioning. General theoretical arguments for the use of a biographical perspective and their empirical illustration referring to a specific interview are presented. The recommended perspective allows us to obtain data which are difficult to be found in any another way, neutralizes some of the obstacles associated with ‘difficult research fields,’ and provides material for formulating fertile hypotheses.
Year
Volume
10
Pages
65-77
Physical description
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d07f3559-9c3a-4f49-91af-d3fd9c0839fa
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.