PL EN


2013 | 2 | 2 | 175-188
Article title

Teoria karmienia dywidendami na rynku amerykańskim

Content
Title variants
EN
The catering theory of dividends on the US stock markets
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W niniejszym artykule badano związek między relatywną wyceną spółek dywidendowych względem niedywidendowych (czyli tzw. premią za dywidendę), a skłonnością menadżerów do wypłaty dywidend. Obserwowany od dziesięcioleci na rynku amerykańskim spadek skłonności firm do wypłaty dywidend może być związany z faktem, iż na przestrzeni lat inwestorzy przypisywali dywidendom coraz mniejszą wagę, a co za tym idzie w coraz mniejszym stopniu byli gotowi nagradzać spółki dywidendowe wyższymi wycenami. Ponadto, okresowe wahania w poziomie nastrojów inwestorów w percepcji spółek dywidendowych, skutkujące zmiennością wysokości premii za dywidendę, wpływają na skłonność menadżerów do wypłaty dywidend. Nie potwierdzono natomiast, że w okresach dekoniunktury giełdowej inwestorzy cenią sobie bardziej spółki dywidendowe od spółek niedywidendowych.
Year
Volume
2
Issue
2
Pages
175-188
Physical description
Contributors
author
 • Prof. nadzw. , Katedra Rynków Kapitałowych, Kolegium Gospodarki Światowej, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, ul. Al. Niepodległości 162, Warszawa, aszysz1@sgh.waw.pl
References
 • 1. Ali A., Urcan O. (2006), Dividends increases and future profitability, Working paper, Univeristy of Texas at Dallas.
 • 2. Baker M., Wurgler J., (2004a), Appearing and disappearing dividends: The link to catering incentives, “Journal of Financial Economics” nr 73.
 • 3. Baker M., Wurgler J. (2004b), A catering theory of dividends, “The Journal of Finance” nr 59.
 • 4. Baker M., Wurgler J. (2012), Behavioral Corporate Finance: An Updated Survey, [w:] Constantinides G., Harris M., Stulz R.M., Handbook of the Economics of Finance: Volume 2, Elsevier Press.
 • 5. Fuller K. P., Goldstein M. (2011), Do Dividends Matter More in Declining Markets (formerly Market movements and dividend preference and Dividend Policy and Market Movements), “Journal of Corporate Finance”nr 17.
 • 6. Fama E., French K. (1993), Common risk factors in stock and bond returns, “Journal of Financial Economics” nr 33.
 • 7. Julio, B., Ikenberry, L. (2004), Reappearing dividends, “Journal of Applied Corporate Finance” nr 16:4.
 • 8. Hansen L.P., Heaton J.C., Li N. (2005), Intangible Risk, w: Measuring Capital in the New Economy, Corrado C., Haltiwanger J., Sichel D., Chicago University, Chicago Press.
 • 9. Hansen P.R., Lunde A., Nason J.M. (2005), Testing the Significance of Calendar Effects, Federal Reserve Bank of Atlanta, Working Paper January.
 • 10. Hoberg G., Prabhala R. (2009), Disappearing dividends, catering, and risk, “Review of Financial Studies” nr 22.
 • 11. Hsieh J., Wang Q. (2006), Determinants of the trends in aggregate corporate payout policy, Working paper, George Mason University.
 • 12. Kahneman D., Tversky A. (1979), Prospect Theory: An Analysis of Decision Under Risk, “Econometrica”, 47.
 • 13. Kale R., Kini O., Payne D. (2006), On the dividends initiation decisions of newly public firms: some evidence on signaling with dividends, “Journal of Financial and Quantitative Analysis” nr 47.
 • 14. Long J. (1978), The market valuation of cash dividends: A case to consider, “Journal of Financial Economics” nr 6.
 • 15. Neves E., Pindado J., De La Torre C. (2006), Dividends: new evidence on catering theory, Working Paper, Salamanca University.
 • 16. Szyszka A. (2007), Wycena papierów wartościowych na rynku kapitałowym w świetle finansów behawioralnych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 • 17. Szyszka A. (2009), Finanse behawioralne: Nowe podejście do inwestowania na rynku kapitałowym, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 • 18. Twu M., Shen C. (2006), Catering to dividends demand and the institutional variables of capital markets, Chengchi University.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d095ba22-23a5-4832-b4eb-3a1c57030729
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.