PL EN


2003 | 6 | 27-48
Article title

Organizacja przestrzenna grup kapitałowych jako problem badawczy geografii ekonomicznej

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Ziemia, praca i kapitał – to trzy główne czynniki produkcji wyróżniane przez klasyczną ekonomię. O ile ziemia wraz z jej bogactwami i użytkami, a także czynnik pracy(ludzie z ich kwalifikacjami i umiejętnościami) stanowią przedmiot zainteresowania nie tylko ekonomii, ale i geografii od początku jej istnienia, to kapitał – jego przepływy i przestrzenną alokację należy uznać za zaniedbany problem badawczy w geografii ekonomicznej. Wpływa na to szereg przyczyn, ale najważniejszymi są zapewne: trudno uchwytny (a przy zastosowaniu obecnych technik komunikacyjnych wręcz „niewidzialny”, niematerializujący się) charakter obrotu kapitału oraz poufność danych.
Contributors
 • Uniwersytet Adama Mickiewicza, Poznań
author
 • Uniwersytet Adama Mickiewicza, Poznań
References
 • Domański R., 1982, Teoretyczne podstawy geografii ekonomicznej, Warszawa
 • Haus B., 1993, Ewolucja struktur organizacyjnych przemysłu, Warszawa
 • Jagoda H., Haus B., 1995, Holding – organizacja i funkcjonowanie, Warszawa
 • Nogalski B., 2000, Holding: kapitałowo-organizacyjna forma rozwoju MiŚP, Bydgoszcz
 • Sokołowicz W., 1998, Holding: Tworzenie, funkcjonowanie, wzory dokumentów, Warszawa
 • Sołtysiński S., 1994, Zgrupowania spółek. Zarys problematyki prawnej, Kwartalnik Prawa Gospodarczego, Zeszyt 3
 • Stryjakiewicz T., 1999, Adaptacja przestrzenne przemysłu w Polsce w warunkach transformacji, Poznań
 • www.kghm.pl
 • www.optimus.pl
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d098dd19-b48d-4237-830c-318feefa2ee0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.