PL EN


2015 | 2 | 146-162
Article title

Jakiej tradycji Polacy potrzebują? Rekonstrukcje, celebracje, protestacje, zadymy

Content
Title variants
Languages of publication
Abstracts
PL
Artykuł podejmuje problematykę współczesnego rozumienia tradycji kulturowej oraz sposobów jej kultywowania po przełomie 1989 roku. Odwołując się do książki Jerzego Jedlickiego Jakiej cywilizacji Polacy potrzebują, przyjęto dwie podstawowe tezy. Po pierwsze, w kulturze polskiej ścierają się dwie tendencje – zachowawcza i modernizacyjna, obecne w niej od dawna, ale skrystalizowane głównie w wieku XIX. Po drugie, podstawowym kręgiem tradycji, do którego odwołuje się polska współczesność pozostaje tradycja romantyczna odpowiednio przekształcana i dostosowywana do realiów współczesnej Polski. Przejawia się ona zarówno w oficjalnych obchodach narodowych rocznic, jak i w scenariuszach społecznych protestów oraz we wszelkiego rodzaju historycznych rekonstrukcjach. Wykorzystuje się przy tych okazjach romantyczne kody kulturowe, symbolikę, gesty i rytuały. Tendencje modernizacyjne w kulturze polskiej dochodzą do głosu szczególnie po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej, ale ich propagowanie napotyka często na różne formy społecznego oporu, uważane są bowiem za zagrożenie dla polskiej tożsamości, której podstawę postrzega się jako ufundowaną na wartościach patriotycznych i religijnych.
Year
Issue
2
Pages
146-162
Physical description
Dates
published
2015
Contributors
References
  • Chwin Stefan, Polaków łączy tylko ból. Ze Stefanem Chwinem roz- mawia Rafał Kalukin, „Duży Format”, dodatek do „Gazety Wyborczej” 30.04.–3.05.10.
  • Ćwieluch Juliusz, Teatr narodowy, „Polityka” 2009, nr 31.
  • Domańska Ewa, Wstęp, [w:] H. White, Poetyka pisarstwa historycznego, pod red. E. Domańskiej i M.Wilczyńskiego, Kraków 2000.
  • Jedlicki Jerzy, Jakiej cywilizacji Polacy potrzebują. Studia z dziejów idei i wyobraźni XIX wieku, Warszawa 1988.
  • Kowalski Sergiusz, Krytyka solidarnościowego rozumu. Studium z socjo- logii myślenia politycznego, Warszawa 1990.
  • Pietrasik Zdzisław, Jaka przeszłość nas czeka?, „Polityka” 2005, nr 33. Sulima Roch, Krok w tył, dwa kroki w przód, „Polityka” 2010, nr 19. Traba Robert, Przeszłość w teraźniejszości. Polskie spory o historię na początku XXI wieku, Poznań 2009.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d09c336e-ab09-4833-b0cc-377327feb08e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.