PL EN


2016 | 8 | s. 181-230
Article title

Pieczęcie cechowe w zbiorach Muzeum Diecezjalnego w Płocku

Content
Title variants
EN
Guild seals in the collection of the Diocesan Museum in Plock
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Pieczęcie cechowe są ważnym i nadal słabo rozpoznanym działem sfragistyki. Interesująca kolekcja tego typu zabytków jest przechowywana w Muzeum Diecezjalnym w Płocku. Jej twórcą był Franciszek Tarczyński, a skatalogował ją ks. Tomasz Kowalewski. Znalazły się w niej pieczęcie cechów z Chodzieży, Kowala, Łowicza, Sandomierza, Starej Warszawy, Płocka i Włocławka.
EN
Guild seals are an important and still poorly recognized in the historiography of science department of sfragistic. Interesting collection of monuments of this kind has been collected in the Diocesan Museum in Plock. It was created by Franciszek Tarczyński, and cataloged by priest Tomasz Kowalewski. The stamps have been affixed to his cardboard boards. Stock of the guilds of Plock, Lowicz, Sandomierz, Old Warsaw, Kowal, Chodziez, and Wloclawek.
Keywords
EN
seal   guild   craftsman  
Year
Volume
8
Pages
s. 181-230
Physical description
Contributors
  • Uniwersytet Łódzki
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d09f2812-50d6-46dd-bc14-4c65f475fa21
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.