PL EN


2013 | 2(22) | 301-312
Article title

[Recenzje] Nacjonaliści ukraińscy lat czterdziestych XX w. O co i przeciw komu walczyli? Dlaczego ponieśli porażkę? (Na podstawie nowego rosyjskiego wydania dokumentów)

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
Abstracts
Keywords
Contributors
  • Rosyjska Akademia Nauk
References
  • Ukrainskije nacyonalisticzeskije organizacyi w gody Wtoroj mirowoj wojny, t. 1: 1939–1943; t. 2: 1944–1945, red. A.N. Artizow i inni, wstęp J.J. Borisionok, Moskwa 2012.- A. Gogun, Mieżdu Gitlerom i Stalinym. Ukrainskije powstancy, SPb. 2004.- J.J. Borisionok, Fienomien sowietskoj ukrainizacyi. 1920–1930-je gody, Moskwa 2006.- Zabytyj gienocyd: „Wołynskaja rieznia” 1943–1944 gg., oprac. A. Diukow, Moskwa 2008.- A. Diukow, Wtorostiepiennyj wrag: OUN, UPA i rieszenije „jewriejskogo woprosa”, Moskwa 2008.- T.W. Wołokitina, G.P. Muraszko, A.F. Noskowa, Moskwa i Wostocznaja Jewropa. Włast´ i cerkow´ w pieriod obszczestwiennych transformacyj 40–50-ch godow XX wieka. Oczerki istorii, rozdz. II, Moskwa 2008.- Polsza w XX wiekie. Oczerki politiczeskoj istorii, red. Albina Noskowa, rozdz. III–IV i n., Moskwa 2012- Iz Warszawy. Moskwa, Towariszczu Bierija… Dokumienty NKWD SSSR o polskom podpolje. 1944–1945 gg., red. Albina Noskowa, Moskwa–Nowosibirsk 2001- Polskoje podpolje na tierritorii Zapadnoj Ukrainy i Zapadnoj Biełorussii. 1939–1941 gg., W.A. Komogorow i in., oprac. Z. Gajowniczek, Warszawa–Moskwa 2001.- Istorija stalinskogo GUŁAGA. Koniec 20-ch – pierwaja połowina 50-ch godow, t. 5: Spiecpieriesielency w SSSR. MWD SSSR w bor´bie s banditizmom i woorużonnym nacyonalnym podpoljem na Zapadnoj Ukrainie, w Zapadnoj Biełorussii i Pribałtikie (1939–1956), Moskwa 2008.- Tieorija i praktika zapadnoukrainskogo nacyonalizma w dokumentach NKWD, MWD i MGB SSSR, Moskwa 2010.- Dokumienty i matieriały po istorii sowietsko-czechosłowackich otnoszenij, t. 5, red. Moskwa 1988.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d0a01170-5243-4ae4-88d2-600ff07aae79
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.