PL EN


2013 | 2 | 4 | 387-400
Article title

Zastosowanie modelu Svenssona w procesie modelowania krzywej dochodowości polskich papierów skarbowych

Content
Title variants
EN
Svensson model for the Polish yield curve estimation
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł prezentuje metody estymacji krzywej dochodowości ze szczególnym uwzględnieniem modeli oszczędnych, do których należy model Nelsona–Siegla [1987] i model Svenssona [1994]. To drugie podejście zostało wykorzystane do oszacowania krzywej dochodowości polskich papierów skarbowych w 2012 r. Końcowa część pracy zawiera wyniki badania empirycznego i prezentuje analizę dynamiki estymowanej krzywej i interpretację wartości parametrów funkcji Svenssona w badanym okresie.
Year
Volume
2
Issue
4
Pages
387-400
Physical description
Contributors
References
 • 1. Anderson N., Breedon F., Deacon M., Derry A., Murphy G (1996), Estimating and Interpreting The Yield Curve, John Wiley & Sons, Chi¬chester.
 • 2. Anderson, N., Sleath J. (1999), New Estimates of the UK Real and Nominal Yield Curves, „Bank of England Quarterly Bulletin”, vol. 39, no. 4, s. 384-392.
 • 3. Annaert J., Claes A.G.P., De Ceuster M.J.K., Zhang H. (2012), Estimating the Yield Curve Using the Nelson-Siegel Model – A Ridge Regression Approach, Working Paper, Universiteit Antwerpen.
 • 4. Bolder D., Gusba S. (2002), Exponentials, Polynomials, and Fourier Series: More Yield Curve Modelling at the Bank of Canada, Bank of Canada Working Paper, no. 29.
 • 5. Bolder D., Stréliski D. (1999), Yield Curve Modelling at the Bank of Canada, Bank of Canada Technical Report, no. 84.
 • 6. Deacon M., Derry A. (1994), Estimating the Term Structure of Interest Rates, Bank of England Working Paper, no. 24, London.
 • 7. Diebold F., Li C. (2006), Forecasting the term structure of government bond yields, „Journal of Econometrics”, vol. 130, s. 337-364.
 • 8. De Pooter M. (2007), Examining the Nelson-Siegel Class of Term Structure Models, Tinbergen Institute Discussion Paper, 043/4.
 • 9. Estimating the term structure of interest rates (1997), Deutsche Bun¬des¬bank Monthly Report, October.
 • 10. Gilli M., Grosse S., Schumann E. (2010), Calibrating the Nelson–Siegel–Svensson model, COMISEF Working Paper Series, no. 31.
 • 11. Jajuga K., Jajuga T. (2012), Inwestycje, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • 12. Kliber P. (2009), Estymacja struktury terminowej stóp procentowych w Polsce, „Bank i Kredyt”, nr 40 (1), s. 109-126.
 • 13. Marciniak M. (2006), Yield Curve Estimation at the National Bank of Poland Spline Based Methods, Curve Smoothing and Market Dynamics, „Bank i Kredyt”, nr 37 (10), s. 52-74.
 • 14. McCulloch J. H. (1971), Measuring the Term Structure of Interest Rates, „Journal of Business”, vol. 44, no. 1, s. 19-31.
 • 15. Meier I. (1999), Estimating the term structure of interest rates: the Swiss case, Swiss National Bank Working Paper, Zurich.
 • 16. Nelson C.N., Siegel A.F. (1987), Parsimonious Modeling of Yield Cur¬ves, „Journal of Business”, vol. 60, no. 4, s. 473-489.
 • 17. Schich S.T. (1997), Estimating the German Term Structure, Discussion Paper, no. 4, Economic Research Group of the Deutsche Bundesbank.
 • 18. Stander Y.S. (2005), Yield Curve Modeling, Palgrave Macmillan New York.
 • 19. Stępniak I., Zieliński J. (2000), Estymacja i interpretacja zerokuponowej krzywej dochodowości, „Materiały i Studia”, nr 108.
 • 20. Svensson L.E.O. (1994), Estimating and interpreting forward interest rates: Sweden 1992-94, IMF Working Paper, no. 114.
 • 21. Świętoń M. (2002), Terminowa struktura dochodowości skarbowych papie¬rów wartościowych w Polsce w latach 1998–2001, „Materiały i Studia”, nr 150.
 • 22. Waggoner D.F. (1997), Spline methods for extracting interest rate curves from coupon bond prices, Federal Reserve Bank of Atlanta Working Paper, no. 10.
 • 23. Zero-Coupon Yield Curves: Technical Documentation (2005), BIS Papers, vol. 25, Bank for International Settlements.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d0b5895d-e279-40a1-9723-e48fa7d72c12
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.