PL EN


2013 | 2 | 7 | 23-30
Article title

„Osoba zarządzająca” w rządowym projekcie ustawy zmieniającej ustawę o ochronie konkurencji i konsumentów

Authors
Content
Title variants
EN
The “manager” in the Government’s Draft Amendment Act to the Competition Act
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł prezentuje wybrane rozwiązania dotyczące tzw. osoby zarządzającej zawarte w rządowym projekcie ustawy zmieniającej ustawę o ochronie konkurencji i konsumentów. Autorka wskazuje na pewne problemy, jakimi może skutkować wprowadzenie regulacji prawnych o treści proponowanej przez projektodawcę. Jednocześnie podejmuje próbę wskazania, w jaki sposób można zmodyfikować projektowane przepisy.
EN
This article considers a number of legal provisions concerning “managers” that have been included in the Government’s 2013 Draft Amendment Act to the Competition and Consumers Protection of 2007. The author indicates some potential difficulties that might arise if such provisions were in fact to be introduced into the national competition law system. At the same time, the author attempts to answer questions such as how the Draft could be modified.
Year
Volume
2
Issue
7
Pages
23-30
Physical description
Dates
published
2013-11-30
Contributors
author
References
  • de la Cuesta J.L. (red.), Resolutions of the Congresses of the International Association of Penal Law (1926–2004), 21 Nouvelles Etudes Pénales, Tuluza 2009
  • Piszcz A., „Pakiet” Komisji Europejskiej dotyczący powództw o odszkodowania z tytułu naruszenia unijnych reguł konkurencji oraz zbiorowego dochodzenia roszczeń, iKAR 2013, nr 5(2)
  • Piszcz A., Sankcje w polskim prawie antymonopolowym, Wydawnictwo Temida 2, Białystok 2013
  • Piszcz A., Zasady ustalania wysokości kar pieniężnych według projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, iKAR 2013, nr 1(2)
  • Syp Sz., O odpowiedzialności finansowej osób fizycznych w polskim prawie konkurencji – de lege lata i de lege ferenda, iKAR 2012, nr 4(1)
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d0b7ca25-6b41-4716-b22f-e54f6e9cd611
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.