PL EN


2015 | 6 | 4 | 40-44
Article title

Działania nauczycieli średnich szkół plastycznych w celu uzyskania i doskonalenia swoich zawodowych kompetencji multimedialnych dla dalszego rozwoju zawodowego

Authors
Content
Title variants
EN
The Actions Secondary School Teachers of Art in Order to Obtain and Improve Their Professional Competencetion Media for Further Professional Development
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Dynamiczny rozwój technologii cyfrowych wymusza na nauczycielach średnich szkół plastycznych uczących technologii informacyjnych, podstaw fotografii i filmu, projektowania, reklamy natychmiastowego przebudowania swoich zawodowych kompetencji multimedialnych. W artykule w dużym skrócie przedstawiono, w jaki sposób nauczyciele tych szkół pozyskali kompetencje multimedialne, oraz omówiono działania, jakie podejmują oni w celu podniesienia swoich zawodowych kompetencji multimedialnych.
EN
Dynamic technological development of digital technologies imposes on artistic secondary school teachers of informational technologies acquaintance with photography and film basics as well as graphic design since it leads to redefinition of their professional multimedia competences. The article is a brief presentation of how the teachers have gained multimedia competences. This is also the report of the ways of undertaking development of the professional multimedia competences.
Year
Volume
6
Issue
4
Pages
40-44
Physical description
Dates
published
2015
Contributors
References
 • Białobłocki T. (2006): Społeczeństwo informacyjne istota rozwój wyzwania, Warszawa.
 • Bogaj A., Kwiatkowski S., Młynarczyk G. (2007): Infrastruktura medialna szkół, Warszawa.
 • Drucker P.F. (1999): Społeczeństwo pokapitalistyczne, Warszawa.
 • Furmanek W. (2010): Edukacja a przemiany cywilizacyjne, Rzeszów.
 • Grondas M., Żmijewski J. (2005): Dokumentowanie i planowanie rozwoju nauczycieli. Poradnik, Warszawa.
 • Krawcewicz S. (1976): Z teorii i praktyki kształcenia ustawicznego nauczycieli, Warszawa.
 • Mayor F. (2001): Przyszłość świata, Warszawa.
 • Perspektywa uczenia się przez całe życie. Załącznik do URM (2013): Warszawa.
 • Sysło M.M. (2004): Model rozwoju kompetencji informatycznych, Materiały Konferencji „Media a Edukacja V”, Poznań.
 • Sztumski J., Paradoksalne społeczeństwo wiedzy, http://www.sprawynauki.edu.pl/index2option.
 • Wiatrowski Z. (2002): Powodzenia i niepowodzenia zawodowe, Olecko 2002.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d0b7e287-a9a8-4fdb-b23f-29308d56e8a1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.