PL EN


2017 | 109 | 23-39
Article title

Systematisierung des Sozialrechts: Ansätze und Bedeutung

Authors
Selected contents from this journal
Title variants
PL
SYSTEMATYZACJA PRAWA SOCJALNEGO: PODEJŚCIA I ZNACZENIE
Languages of publication
DE
Abstracts
PL
W czasie trwających reform prawa społecznego systematyzacja tego prawa jest trudnym, ale zarazem ważnym zadaniem nauki prawa. Systematyzacja prawa socjalnego ma ważną rolę do ode­grania w procesie jego rozumienia oraz stosowania. Podejmując się systematyzacji prawa socjalne­go, należy uwzględnić cel świadczeń socjalnych, który stanowią: zapewnienie godziwych warun­ków życia, umożliwienie uczestnictwa wżyciu społecznym i zabezpieczanie przed zagrożeniami społecznymi. W zakresie szczegółowych rozważań nad systematyzacją prawa socjalnego za celowe uznano wyróżnienie zewnętrznych granic prawa socjalnego, tj. określenie specyficznych cech tego prawa, odróżniających je od innych gałęzi prawa. Następnie podkreślono zasadność przeprowadze­nia wewnętrznych podziałów w obrębie prawa socjalnego, z wyróżnieniem typów systemów świad­czeń socjalnych. W odniesieniu do systematyzacji wewnętrznej (lub klasyfikacji) możemy rozróżnić różne rodzaje systemów świadczeń socjalnych, zwłaszcza te finansowane ze składek oraz te, które są finansowane przez podatki. Realizacją świadczeń rządzą cztery ogólne zasady, oddające zarazem specyfikę prawa socjalnego: bezpieczeństwo/ochrona, solidarność, odpowiedzialność za siebie oraz skuteczność ochrony socjalnej.
Keywords
Year
Volume
109
Pages
23-39
Physical description
Contributors
author
  • Max-Planck-Institut für Sozialrecht und Sozialpolitik, München
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d0c65e9d-cba7-4fa8-ae62-96be52e920bf
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.