PL EN


2016 | 1(4) | 9-21
Article title

Psychologiczne kryteria doboru kandydatów do służb specjalnych

Authors
Selected contents from this journal
Title variants
EN
The Psychological Criteria for Selection of Candidates for Secret Services
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Profil psychologiczny należy do kluczowych czynników w procesie rekrutacji kandydatów do służb specjalnych. Specyficzne warunki realizacji zadań przez oficerów służb specjalnych, przede wszystkim na stanowiskach operacyjnych, poza ogólnymi warunkami psychofizycznymi, zawodowymi (profesjonalizm, wiarygodność, odpowiedzialność, pasja) i moralnymi (lojalność, etyka i solidarność zawodowa) stawiają przed nimi szczególne wymagania w zakresie cech osobowościowych, zwłaszcza w zakresie umożliwiającym działanie w warunkach długotrwałego stresu. Przedmiotem artykułu jest zarys metod oceny cech osobowości i temperamentu (pożądanych i niepożądanych) kandydatów do służb specjalnych.
EN
The psychological profile is one of the key factors in the process of recruiting candidates for secret services. Specific conditions of carrying out tasks by the officers of the secret services, mainly those working at the operational level, in addition to the general psychophysical, professional (professionalism, reliability, responsibility, passion) and moral characteristics (loyalty, ethics and professional solidarity) require specific personal qualities, especially those enabling them to act under prolonged stress. The aim of this article is to outline the methods for assessing personality and temperament of (desired and undesired) candidates for secret services.
References
 • Eliasz, A., Wrześniewski, K. (1988). Ryzyko chorób psychosomatycznych. Środowisko i temperament a wzór zachowania A. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
 • Eysenck, H.J. (1988). Personality and stress as a causa factors in cancer and coronary heart disease. In: M. Janisse (ed.), Individual differences, stress and health psychology (pp. 129–145). New York: Springer-Verlag.
 • Friedman, M., Rosenman, R.H. (1959). Association of specific overt behavior pattern with blood and cardiovascular findings. Journal of American Medical Association, 169(12), 1286–1296.
 • Hall, C.S., Lindzey, G. (1990). Teorie osobowości. Warszawa: PWN.
 • Maddi, R. (1986). Personality theories: a comparative analysis. Homewood: The Dorsey Press.
 • McCrae, R.R., Costa, P.T., Jr., Ostendorf, F., Angleitner, A., Hrebickova, M., Avia, M.D. (2000). Nature over nurture: temperament, personality, and life span development. Journal of Personality and Social Psychology, (78), 173–186.
 • Mądrzycki, T. (2002). Osobowość jako system tworzący i realizujący plany. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
 • Ogińska-Bulik, N. (2009). Osobowość typu D. Teoria i badania. Łódź: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej.
 • Oleś, P.K. (2003). Wprowadzenie do psychologii osobowości. Warszawa: Scholar.
 • Pervin, L.A., John, O.P. (2002). Osobowość. Teoria i badania. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Plomin, R., Dunn, J.F. (1986). The study of temperament. Changes, continuities, and challenges. London: Sherwood, Gilbert and Piper.
 • Previn, L.A. (2002). Psychologia osobowości. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 • Reykowski, J., Kochańska, G. (1980). Szkice z teorii osobowości. Warszawa: Wiedza Powszechna.
 • Thomas, A., Chess, S. (1987). Temperament and development. New York: John Wiley and Sons.
 • Wrześniewski, K. (2000). Psychologiczne uwarunkowania powstawania i rozwoju chorób psychosomatycznych. In: J. Strelau (ed.), Psychologia (v. 3), 493–512. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d0d9db18-81c2-4aa1-9db4-a34ec571644e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.