PL EN


2015 | 4(42) | 35-41
Article title

Możliwości wdrażania rozwiązań rynkowych polityki ekologicznej w ramach Strategii Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko

Authors
Title variants
EN
Implementation Opportunities of Market-Orientated Solutions of Ecological Policy within the Framework of the Energy Security Strategy and the Environment
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest analiza i ocena zadań przewidzianych w Strategii Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko. Przedmiotem oceny jest możliwość zastosowania rozwiązań rynkowych polityki ekologicznej. W pierwszej części zostały omówione zależności między celami Strategii a instrumentami ekonomiczno-rynkowymi. W drugiej części podjęto analizę i ocenę działań proponowanych w Strategii. Oceniono szansę wprowadzenia rozwiązań rynkowych do polityki ekologicznej. W trzeciej części przedstawiono propozycje zastosowania rozwiązań rynkowych dla wybranych działań. Działania proponowane w projekcie Strategii umożliwiają wprowadzanie rozwiązań rynkowych w polityce ekologicznej. Wytypowano trzy obszary nadające się do objęcia rozwiązaniami rynkowymi. Są to: gospodarka wodna i ochrona wód, ochrona bioróżnorodności oraz ochrona przed odpadami.
EN
This article aims to analyze and evaluate the tasks provided for in the Strategy for Energy Security and Environment. The subject of evaluation is the ability to use market-oriented solutions of ecological policy. In the first part they are discussed the relationship between the Strategy objectives and economic and market instruments. The second part analyses and evaluates the activities proposed in the Strategy. The chance to introduce market-oriented solutions to ecological policy is evaluated. In the third section there are presented proposals for the use of market solutions for selected activities. The actions proposed in the draft of strategy enables the introduction of market-oriented solutions in the ecological policy. Three areas were selected to implement market solutions. These are: water management and water protection, biodiversity and waste protection.
Contributors
  • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d0e8a7a5-5a42-4d3c-b77d-0c4b6edba7f1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.