PL EN


Journal
2007 | 1(16) | 81-90
Article title

Tradycja w egzegezie. Kontekst ekumeniczny

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Sola Scriptura – oto hasło, które stało się jednym z wyznaczników protestanckiej reformy chrześcijaństwa. Oczywistą konsekwencją realizacji tego wezwania było zwrócenie się ku pogłębionym studiom biblijnym. Studia te doprowadziły jednak po części do rezultatów, których zwolennicy prostego hasła otwierającego ten artykuł raczej nie mogli się spodziewać, a mianowicie do dowartościowania Tradycji wspólnoty wiary. Celem niniejszego artykułu jest przyjrzenie się dwóm systemom metodologicznym we współczesnej interpretacji biblijnej, które wychodząc od studiów ściśle biblijnych, ponownie odkryły i dowartościowały Tradycję.
Keywords
Journal
Year
Issue
Pages
81-90
Physical description
Dates
published
2007-12-31
References
 • Brown R.E., Hermeneutyka biblijna, w: Katolicki komentarz biblijny, red. R.E. Brown, J.A. Fitzmyer, R.E. Murphy (red. wyd. polskiego: W. Chrostowski), Warszawa 2001.
 • Childs B.S., Childs Versus Barr, Review of Holy Scripture: Canon, Authority, Criticism, by James Barr, „Inerpretation. A Journal of Bible and Theology”. 38 (1984), s. 67.
 • Childs B.S., Interpretation in Faith. The Theological Responsibility of an Old Testament Commentary, „Inerpretation. A Journal of Bible and Theology” 18 (1964), s. 438.
 • Childs B.S., The Canonical Shape of the Prophetic Literature, „Inerpretation. A Journal of Bible and Theology” 32 (1978), s. 53.
 • Gadamer, Wahrheit und Methode. Grundzüge einer philosophischen Hermeneutik, Tübingen 1960.
 • Grech P., The „Regula fidei” as Hermeneutical Principle Yesterday and Today, w: L’Interpretazione della Bibbia nella Chiesa. Atti del Simposio promosso dalla Congregazione per la Dottrina della Fede. Roma, settembre 1999, Atti e Documenti 11, Città del Vaticano 2001, s. 208-224.
 • II Sobór Watykański, Dekret o Objawieniu Bożym Dei verbum, Rzym 1965.
 • Luz U., Wirkungsgeschichtliche Exegese. Ein programmatischer Arbeitsbericht mit Beispielen aus der Bergpredigtexegese, Berliner Theologische Zeitschrift, 2 (1985) s. 18n. Cytat za: A. Tronina, Historia oddziaływania tekstu. Wirkungsgeschichte, w: Metodologia Nowego Testamentu, red. H. Langkammer, Pelplin 1994, s. 213.
 • Papieska Komisja Biblijna, Interpretacja Pisma Świętego w Kościele, Poznań 1994.
 • Piper R.A., Nowa Hermeneutyka, w: Słownik hermeneutyki biblijnej, red. R.J. Coggins, J.L. Houlden (red. wyd. polskiego: W. Chrostowski), Warszawa 2005.
 • Sanders J.A., Canonical Context and Canonical Criticism, „Horizons in Biblical Theology” 2 (1980), s. 186.
 • Sanecki A., Kanon jako zasada hermeneutyczna: kanoniczny nurt interpretacji Pisma Świętego we współczesnej egzegezie, „Studia Diecezji Radomskiej” VII (2005).
 • The Regula Fidei as a Hermeneutical Principle in Patristic Exegesis, w: Interpretation of the Bible, Sheffield 1998, s. 589-601.
 • Tronina A., Historia oddziaływania tekstu. Wirkungsgeschichte, w: Metodologia Nowego Testamentu, red. H. Langkammer, Pelplin 1994.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d0e9ccf6-2133-406d-909d-485b7239743f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.