PL EN


2011 | 6 | 396-408
Article title

Bronisław Maryański – biograficzny portret kapłana

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
In Polish literature the figure and writings of priest Bronisław Maryański (1863-1912) is not well known or even forgotten. In this situation it seems to be a highly desired matter to fully include whole life and all levels of activities of the priest B. Maryański – dedicate full dissertation, which would bring closer the figure that is today forgotten. Prematurely died priest – author left rather small heritage of his literary writings. His creativity includes three volumes of novel: Ester. Powieść z czasów niewoli babilońskiej (Warsaw 1901), biblical story, Judyta (Warsaw 1901). Priest B. Maryański is also the author of the biographical essay Geniusz Miłości. Opowiadanie historyczne, published in three volumes in Płock between 1909 – 1910. In full retrospect, Maryański’s biblical prose includes also Holofernes. Powieść biblijna published in two volumes in Płock in 1908. Furthermore, Maryański is the author of one contemporary novel, Sara, published under a pen name Grzegorz Brzózka. Beside priest B. Maryański’s prose, he is the author of a substantial number of articles and societal – religious treatises and three volumes of sermons, as well. By presenting literary works and attempting to monograph the life and writings of priest B. Maryański essential in judging his literary heritage is to point out booklets: W hołdzie Maryi. Studium historyczne-ascetyczne (Płock 1907) and Bractwo różańcowe (Płock 1907), which are the crowning of his ministry. One of priest B. Maryańskiego’s primary activity trends was to spread education. From this outline of life and work biography, emerges a literary portrait of B. Maryański: priest, parish, preacher, minister, and writer.
Year
Volume
6
Pages
396-408
Physical description
Contributors
 • Filologiczne Studium Doktoranckie Wydział Filologiczny Uniwersytet Gdański
References
 • Brzózka G., Naród i lud, „Mazur”, 1906, nr 33.
 • Estreicher K., Bibliografia polska XIX stulecia: lata 1881-1900, t. III, Kraków1911.
 • Filipkowska H., Z problematyki mitu w literaturze Młodej Polski [w:] Problemy literatury polskiej lat 1890-1939, Wrocław 1972.
 • Jakiel E., Młodopolskie portrety biblijne. Wybrane zagadnienia i kreacje, Gdańsk, 2007.
 • Jakiel E., O niektórych postaciach heroicznych [w:] Młodopolskie portrety biblijne, Gdańsk 2007.
 • Kurier Warszawski, Warszawa 1912, nr 207.
 • Maryański B., Chór kościelny w Częstochowie [w:] „Przegląd Katolicki”, 1893, nr 48.
 • Maryański B., Mowa ojczysta [w:] „Mazur”, 1908, nr 36.
 • Maryański B., Praeconium paschale [w:] „Przegląd Katolicki”, 1896, nr 14.
 • Maryański B., Sara, „Mazur”, R 2, nr 1-51, Płock 1907.
 • Maryański B., Stanowisko muzyki w kościele [w:] „Przegląd Katolicki” , 1898, n 19.
 • Maryański B., Śpiew liturgiczny, „Przegląd Katolicki”, nr 20, 1893.
 • Maryański B., W hołdzie dla Maryi. Studium historyczno-ascetyczne o Różańcu, Warszawa 1904.
 • Mazur. Tygodnik popularny religijno-społeczny, wyd. i red.: ks. Adam Pęski, Płock 1906-1918. Od nr 30/1906 wyd. i red.: ks. Bronisław Maryański, od 1911 r. ks. Stanisław Figielski, od 1915 r. wyd. Ludwik Rosiński.
 • Pismo Święte Starego Testamentu. Księga Judyty, pod red. S. Łacha, Poznań 1963.
 • Podręczna encyklopedia kościelna, pod red. ks. E. Dąbrowskiego, Poznań 1981.
 • Słownik biograficzny katolicyzmu społecznego w Polsce, red. R. Bender, Lublin 1994.
 • Słownik polskich teologów katolickich, pod red. ks. H. Wyczawskiego, Warszawa 1982.
 • Społeczne inicjatywy chrześcijańskie w Królestwie Polskim 1905-1918, Lublin 1978.
 • Wyka M., Z problemów młodopolskiego heroizmu [w:] Światopoglądy młodopolskie, Kraków 1996.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d0e9f517-dc7b-44d1-9eaf-2cef2322a0dd
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.