PL EN


2015 | 1(3) | 101-111
Article title

Znaczenie analiz wywiadowczych NATO i UE dla właściwej oceny rozwoju sytuacji kryzysowych. Przykład konfliktu ukraińskiego

Content
Title variants
EN
Significance of the Intelligence Analyses in the Correct Eveluation of the Crises Situation Development . Case of the Ukrainian Crises.
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
We współczesnych uwarunkowaniach szerokiego dostępu do informacji oraz ich dużej ilości, szczególnego znaczenia nabiera proces analizy danych. Chodzi bowiem o to, aby przetworzone w wyniku tego procesu informacje miały rzeczywistą wartość. Przyjmowanie surowej i niepotwierdzonej informacji ma nie tylko małą wartość, ale prowadzi do dezinformacji, co w przypadku konieczności reagowania na kryzys może mieć daleko idące negatywne konsekwencje. Jakość oraz terminowe dostarczanie informacji przez państwa członkowskie NATO i UE, a także sprawność międzynarodowych struktur wywiadowczych będących w stanie szybko identyfikować potencjalne zagrożenia, dostarczać wartościowych informacji w czasie kryzysu i konfliktu, powinny być podstawowymi czynnikami pozwalającymi na pomyślne wykonanie zadań Sojuszu Północnoatlantyckiego i Unii Europejskiej w dziedzinie bezpieczeństwa. Poniżej przedstawiono podstawowe struktury wywiadowcze NATO i UE.
EN
In the modern conditions of the wide information access and large amounts of the information the process of the data analyses gains a particular importance. The point is that the information processed as a result of the data analysis had a real value. Receiving a raw and unconfirmed information has not only a low value, but also leads to misinformation, which may have a far-reaching negative consequences while the necessity to respond for the crisis situation. The quality and timely provision of the information by the member states of NATO and the European Union, as well as the efficiency of international intelligence structures being able to quickly identify the potential threats, provide valuable information in times of crisis and conflict situation should be the key factors for a successful execution of the tasks of the NATO and the UE in the field of security.
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d0f19221-3620-4ce2-8f7c-7debd9dc39a7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.