PL EN


Journal
2014 | 2(37) | 203–216
Article title

Mieczysława A. Krąpca koncepcja uniwersytetu

Authors
Content
Title variants
EN
Mieczysław A. Krąpiec’s concept of university
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Wolność oznacza niezdeterminowane działanie człowieka, niezależność od czynników zewnętrznych, od skrępowania i przymusu fizycznego, psychicznego, moralnego, prawnego itp. Nieraz człowiek przypisuje sobie wolność absolutną, bezwzględną, która nie zna jakichkolwiek ograniczeń. Niewątpliwie wolność należy do konstytutywnych elementów każdego człowieka, jest niezbywalną jego własnością. Dzięki aktom wyboru kształtuje on swoją niepowtarzalną osobowość. Wolność jest uprawnieniem i zarazem obowiązkiem dokonywania wyborów, co implikuje odpowiedzialność za podjęte działania i wynikające z nich skutki. Nie każde działanie przynosi pożądane rezultaty, zarówno dla samego podmiotu działania, jak i jego otoczenia. Dlatego w kształtowaniu i korzystaniu z wolności niezbędne są kryteria i wyznaczniki. Wolność, a w ślad za nią podmiot wolności, podlega nieustannemu rozwojowi, wymagają więc odpowiedniej pielęgnacji i troski. Spośród wielu czynników kształtujących wolność osoby ludzkiej wybrano prawo i etykę.
Journal
Year
Issue
Pages
203–216
Physical description
Contributors
  • Akademia Ignatianum w Krakowie
References
  • Gilson É., Historia filozofii chrześcijańskiej w wiekach średnich, tłum. S. Zalewski, Warszawa 1987.
  • Kamiński S., Nauka i metoda. Pojęcie nauki i klasyfikacja nauk, Lublin 1998.
  • Krąpiec M. A., Człowiek jako osoba, Lublin 2005.
  • Krąpiec M. A., Człowiek kultura uniwersytet, Lublin 1998.
  • Krąpiec M. A., Filozofia co wyjaśnia? Rozumieć rzeczywistość świata i człowieka, Warszawa 1997.
  • Krąpiec M. A., Uniwersytet, [w:] Powszechna encyklopedia filozofii, t. 9, red. nauk. A. Maryniarczyk, Lublin 2008.
  • O uniwersytecie, red. A. Maryniarczyk, T. Duma, K. Stępień, Lublin 2014, (Wykłady Otwarte imienia Ojca Profesora Mieczysława A. Krąpca OP).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d0fa677d-9510-4b2e-9e6e-c7f551da5b13
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.