PL EN


2015 | 4 | 293-302
Article title

Contemporary Issues of Music Education Theory and Practice from the Visegrad Countries PhD Students’ Point of View, Prague 2015

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
Keywords
Year
Issue
4
Pages
293-302
Physical description
Dates
published
2015
Contributors
 • University of West Bohemia in Pilzen
 • Charles University of Prague
References
 • Chaciński J., Estetsko-umjetničke vrijednosti u glazbenoj nastavi u poljskim školama izmedu posredovanja tradicije i kritike kanonizirane kulture, „Tonovi. Časopis glazbenih i plesnih pedagoga ” 2008, no. 51.
 • Chaciński J., Niemieckie tradycje i tendencje rozwoju pedagogiki muzycznej jako sfera inspiracji i odniesień teoretyczno-praktycznych, [in:] Nowe drogi rozwoju edukacji muzycznej w Polsce, ed. A. Białkowski, Warszawa 2012.
 • Herden J., Modelové situace v přípravě na poslech, [in:] Poslech hudby. Sborník příspěvků z konference konané ve dnech 27. a 28. dubna 1998 na PedF UK v Praze, Praha 1998.
 • Kenny D.T., The factor structure of the revised Kenny Music Performance Anxiety Inventory, „International Symposium on Performance Science“ 2009.
 • Kodejška M., Doktorandská studia na pomoc hudebně pedagogické praxi v České republice, [in:] Teória a prax hudobnej edukácie, Banská Bystrica 2013.
 • Medňanská I., Komparácia kontinuálneho vzdelávania učiteľov hudby a vedeckej prípravy v doktorandskom štúdiu, [in:] Musica et educatio IV, ed. M. Procházková, Ruţomberok 2013.
 • Rosenberg M., Society and the adolescent self-image, Princeton 1965.
 • Sherer M., Maddux J.E., Mercadante B., Prentice-Dunn S., Jacobs B., Rogers R.W., The self-efficacy scale: Construction and validation, „Psychological Reports“ 1982, no. 51.
 • Slavíková M., Hudebně pedagogický výzkum na Katedře hudební kultury FPE ZČU v letech 1992-2014, Plzeň 2014.
 • Slavíková M., Kopčáková S., Kodejška M., Teorie a praxe hudební výchovy III, Praha 2014.
 • Váňová H., Skopal J., Metodologie a logika výzkumu v hudební pedagogice, Praha 2007.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-1226
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d0fe4498-3eba-47d6-a4e2-42398566e036
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.