PL EN


2018 | 45 | 1(526) | 1–6
Article title

MODELE PRAWNEJ REGULACJI PROSTYTUCJI A SPOŁECZNA MARGINALIZACJA OSÓB ŚWIADCZĄCYCH USŁUGI SEKSUALNE

Selected contents from this journal
Title variants
EN
SYSTEMS OF LEGAL REGULATION OF PROSTITUTION AND SOCIAL MARGINALIZATION OF PERSONS PROVIDING SEX SERVICES
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Subject of the article is constituted by an analysis of his­torical and first of all contemporary systems of legal regulation of prostitution, and their influence on a social position of persons involved in sex business. Historical legal systems, which regulated the notion of social functioning of prostitution in 19th and 20th century, despite the social and customary transformations, still exert some influence on the definition of that phenomenon. They also influence directions of current legislative and administrative actions, towards the persons providing sex services, their clients and persons, who organize and facilitate their operation. The main purpose of the article is to analyze the legal systems currently discussed in Europe and around the world: criminalization, decriminalization, depenalization and legalization of prostitution. The article poses an analysis of arguments raised in the debate, and potential results of introduction of the proposed solutions, for a situation of persons providing sex services, and first of all of the level of social marginalization that they experience.
Podstawą artykułu jest analiza literatury przedmiotu dotyczącej regulacji prawnych prostytucji w XIX i początkach XX w., a także aktualnie toczących się debat na ten temat. Na jej podstawie wyróżniono i opisano historyczne oraz współczesne modele regulacji prostytucji. W artykule skoncentrowano się na sytuacji kobiet świadczących usługi seksualne oraz wpływie konkretnych regulacji prawnych na ich sytuację społeczną. Rozwiązania prawne składające się na zaprezentowane modele regulacji prostytucji w różnym stopniu przyczyniają się do zmiany zakresu marginalizacji społecznej doświadczanej przez zaangażowane w nią kobiety.
Year
Volume
45
Issue
Pages
1–6
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Łódzki
References
 • Abel G.M. (2014), A decade of decriminalization: Sex work ‘down under’ but not underground, „Criminology and Criminal Justice”, Vol. 14, s. 580–592.
 • Abel G.M., Fitzgerald L., Brunton C. (2007),The impact of the Prostitution Reform Act on the health and safety practices of sex workers: Report to the Prostitution Law Review Commit­tee, Department of Public Health and General Practice, University of Otago, Christchurch.
 • Abel G.M., Fitzgerald L., Brunton C. (2009), The Impact of Decriminalisation on the Number of Sex Workers in New Zealand, „Journal of Social Policy”, Vol. 38, s. 515–531.
 • Frieske K.W. (1999), Marginalność społeczna, w: H. Domański, A. Kojder, K. Koseła, K. Kowalewicz (red.), Encyklopedia socjologii, tom 2, PWN, Warszawa.
 • Geremek B. (2003), Ludzie marginesu w średniowiecznym Paryżu: XIV–XV wiek, Wydawnictwo PTPN, Poznań.
 • Grzegorzyk T., Zbrojewska M., Jankowski W. (2010), Kodeks Wykroczeń. Komentarz, Wolters Kluwer SA, Warszawa.
 • Imieliński K. (1990), Manowce seksu – prostytucja, Res Polona, Łódź.
 • Jasińska M. (1976), Problematyka prostytucji w Polsce, w: A. Podgórecki (red.), Zagadnienia patologii społecznej, PWN, Warszawa, s. 435–456.
 • Jeffreys S. (2001), Legalizacja prostytucji nie jest rozwiązaniem, „Prawo i Płeć”, Vol. 1, s. 34–40.
 • Karpiński M. (1997), Najstarszy zawód świata. Historia prostytucji, Lemur, Londyn.
 • Kowalak T. (1998), Marginalność i marginalizacja społeczna, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa.
 • Kwaśniewski J. (1997), Postrzeganie marginalizacji oraz strategii środków kontroli społecznej, w: J. Kwaśniewski (red.), Kontrola społeczna procesów marginalizacji, Interart, Warszawa.
 • Levy J., Jakobsson P. (2014), Sweden’s abolitionist discourse and law: Effects on the dynamics of Swedish sex work and on the lives of Sweden’s sex workers, „Criminology and Criminal Justice”, Vol. 14, s. 593–607.
 • Mahler F. (1993), Maldevelopment and Marginality, w: J. Danecki (ed.), Insights into Maldevelopment. Reconsidering the Idea of Progress, The University of Warsaw, Warsaw.
 • Mozgawa M. (2014), Uwagi na temat wykroczenia z art. 142 k.w., w: M. Mozgawa (red.), Prostytucja, Wolters Kluwer, Warszawa, s. 117–136.
 • NSWP Global Network of Sex Work Projects (b.d.), Sex Work and the Law: Understanding Legal Frameworks and the Struggle for Sex Work Law Reforms, „Briefing Paper” 07.
 • Olechowski A.P. (2007), Krótki zarys historii wojskowych domów publicznych, „Inne Oblicza Historii”, Vol. 2–3, s. 100–105.
 • Pospiszyl I. (2008), Patologie społeczne, PWN, Warszawa.
 • Radecki W. (1968), Sytuacja prawna prostytucji w Polsce, „Problemy Kryminalistyki”, Vol. 73, s. 344–362.
 • Roberts N. (1997), Dziwki w historii: prostytucja w społeczeństwie zachodnim, Volumen, Warszawa.
 • Scoular J. (2010), What’s Law Got To Do With it? How and Why Law Matters in the Regulation of Sex Work, „Journal of Law and Society”, Vol. 37, Issue 1, p. 12–39.
 • Sikorska-Kulesza J. (2004), Zło tolerowane. Prostytucja w Królestwie Polskim w XIX wieku, MADA. Warszawa.
 • Sitek E. (2012), Prostytucja w Europie, „Policja 997”, Vol. 85, s. 22–23.
 • Ślęzak I. (2015), Zjawisko prostytucji w Polsce na tle europejskim jako obszar działań instytucji państwowych i organizacji pozarządowych, „Problemy Polityki Społecznej. Studia i Dyskusje”, Vol. 28(1), s. 85–100.
 • Ślęzak I. (2016), Praca kobiet świadczących usługi seksualne w agencjach towarzyskich, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Zając I. (2007), Walka z chorobami wenerycznymi wśród prostytutek w ujęciu polskich czasopism lekarskich z lat 1890–1914, w: B. Płonka-Syroka, A. Syroka (red.), Leczyć, uzdrawiać, pomagać, Wydawnictwo Arboretum, Wrocław, s. 179–199.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d11fd75a-48fc-4f1a-85a9-effb6190f551
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.