PL EN


2013 | 82 | 111-124
Article title

Plastelinografia inności. O twórczości Adama Elliota

Title variants
EN
Calyography of Otherness. The Art of Adam Elliot.
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Przedmiotem tekstu jest twórczość australijskiego reżysera, animatora i scenarzysty Adama Elliota. Autorka wykazuje, że jego dzieła są przejawem autorskiej jakości powstałej na styku rozrywki i indywidualności. Elliot tworząc poza obszarem kina amerykańskiego i europejskiego oraz uprawiając tradycyjną, plastelinową animację przedmiotową, realizowaną za pomocą techniki poklatkowej, wyróżnia się na tle dominującej obecnie animacji cyfrowej. Przez interpretację filmów Magdalena Hanczyn wyodrębnia dominantę jego dzieł i strukturę lejtmotywów tematyczno-stylistycznych. Ponieważ postać-jednostka to centralny temat wszystkich jego filmów, stanowiący oś każdej historii, autorka zajmuje się konstrukcją Elliotowskiego bohatera. Ponadto wykazuje, w jaki sposób forma filmowa wpływa na rozumienie znaczeń przez widza oraz zwraca uwagę na tkwiący w twórczości australijskiego reżysera pierwiastek (auto)biograficzny, odpowiadając na pytanie, dlaczego reżyser tworzy filmy o Inności.
EN
The subject of the article is the work of Australian film director, animator and writer Adam Elliot. The author argues that his work shows a quality that combines entertainment and individuality. Because of his use of traditional clay animation and the time-lapse technique, and because he works outside of the USA and Europe, Elliot’s work stands out in the world dominated by digital animation. Magdalena Hanczyn, through the interpretation of his films identifies the dominant theme of his work and the structure of the leitmotifs, both stylistic and thematic. As the figure-unit is the central theme of all his films, which forms the axis of each story, the author deals with the construction of Elliot’s protagonist. Moreover she shows how the form of the film influences the way the audience interprets the meaning of the work, and she points to the autobiographical element in the artist’s work, which answers the question: why the director makes films about otherness?
Keywords
Year
Issue
82
Pages
111-124
Physical description
Contributors
References
 • Ariès, Philippe. 1992. Człowiek i śmierć. Tłum. E. Bąkowska. Warszawa: PIW.
 • Bauman, Zygmunt. 1996. Socjologia. Tłum. J. Łoziński. Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka.
 • Buckmaster, Luke. Interview with Adam Elliot, writer/director/designer of Mary and Max. http://blogs.crikey.com.au/cinetology/2009/04/10/q-a-with-mary-and-max-writerdirectordesigner-adam-elliot/. Dostęp:.
 • Burke, Craig. Interview with Adam Elliot. http://www.designfederation.net/interviews/adam-elliot/.
 • Elliot, Adam. An Introduction to Mary & Max by Adam Elliot. http://www.maryandmax.com/downloads/pdf/USpresskit.pdf/.
 • Frith, Uta. 2005. Autyzm i zespół Aspergera. Tłum. B. Godlewska. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL.
 • Giżycki, Marcin. 2000. Nie tylko Disney. Warszawa: Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Helman, Alicja. 2007. Teoria autorska. W: A. Helman, J. Ostaszewski (red.). Historia myśli filmowej. Gdańsk: słowo/obraz terytoria.
 • Karpiński, Maciej. 2006. Niedoskonałe odbicie. Warsztat scenarzysty filmowego. Warszawa: Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe.
 • Milfull, Tim. Cinema: An Interview with Adam Elliot. http://reviews.media-culture.org.au/modules.php?name=News&file=article&sid=3239.
 • Przedpełska-Bieniek, Małgorzata. 2006. Dźwięk w filmie. Warszawa: Agencja Producentów Filmowych.
 • Przylipiak, Mirosław. 1994. Kino stylu zerowego. Gdańsk: GWP.
 • Wells, Paul. 2009. Animacja. Tłum. A. Garbiński. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Wotzke, Anders. Interview with Adam Elliot. http://cutprintreview.com/interviews/adam-elliot-interview/.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d1275d85-742d-41fe-b606-406b6264b16c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.