PL EN


2014 | 21 | 73-80
Article title

Historyczność pierwszych biskupów płockich na tle opinii o początkach diecezji

Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The historicity of the first bishops of Płock in the light of the beginnings of diocese
Keywords
Year
Volume
21
Pages
73-80
Physical description
Contributors
 • Wydział Nauk Historycznych i Społecznych, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa
References
 • Abraham W., Organizacja Kościoła w Polsce do połowy XII wieku, Poznań1962.
 • Anonim tzw. Gall, Kronika Polska, Wrocław – Warszawa - Kraków 1965.
 • Castellaniae ecclesiae Plocensis, w: Monumenta Poloniae Historica, t. 5, wyd. Kętrzyński W., Warszawa 1961.
 • Castellaniae ecclesiae Plocensis. Telonea episcopi Plocensis. Villae capituli Plocensis,w: Monumenta Poloniae Historica, t. 5, wyd. Kętrzyński W., Warszawa 1961.
 • Chodyński S., Płockie biskupstwo, w: Encyklopedia Kościelna, red. Nowodworski M., Zaremba A., Biskupski S., t. 19, Warszawa 1893.
 • Chodyński S., Płockie biskupstwo, w: Encyklopedia Kościelna, red. M. Nowodworski, Zaremba A., Biskupski S., t. 19, Warszawa 1893.
 • Długosz J., Annales seu Cronicae Incliti Regni Poloniae ,ks. 1-2, wyd. Dąbrowski J., Warszawa 1964.
 • Długosz J., Annales seu Cronicae Incliti Regni Poloniae, ks. 3-4, Warszawa 1970.
 • Długosz J., Annales seu cronicae incliti Regni Poloniae, lib. 4, Varsaviae 1970.
 • Długosz J., Series Episcoporum Plocensium, wyd. Polskowski I., Pauli Ż., w: Długosz J., Opera Omnia, t. 1, Cracoviae 1887.
 • Długosz J., Vitae Episcoporum Plocensium abbreviatae, w: Monumenta Poloniae Historica, t. 6, wyd. Kętrzyński W., Warszawa 1961.
 • Dobosz J., Monarchia i możni wobec Kościoła w Polsce do początku XIII wieku, Poznań2002.
 • Gębartowicz M., Mogilno – Płock – Czerwińsk. Studia nad organizacją Kościoła na Mazowszu w XI i XIII wieku, w: Prace historyczne w 30 – lecie działalności profesorskiej S. Zakrzewskiego, Lwów 1934.
 • Graczyk W., Paweł Giżycki, biskup płocki (1439-1463), Płock 1999.
 • Kalendarz katedry krakowskiej, w: Najdawniejsze roczniki krakowskie i kalendarz, w: Monumenta Poloniae Historica, s.n., t. 5, wyd. Z. Kozłowska-Budkowa, Warszawa 1978.
 • Kętrzyński S., Polska X – XI wiek, Warszawa 1961.
 • Kętrzyński W., Wstęp do Długosz J., Vitae Episcoporum Plocensium abbreviatae cum continuatione Laurentii de Wszerecz, w: Monumenta Poloniae Historica, t. 6, wyd. Kętrzyński W., Warszawa 1961.
 • Kodeks dyplomatyczny Księstwa Mazowieckiego, wyd. Lubomirski J.T., Warszawa 1863.
 • List Grzegorza VII papieża do Bolesława Śmiałego roku 1075, w: Monumenta Poloniae Historica, t. 1, wyd. A. Bielowski, Warszawa 1960.
 • Ładogórski T., Studia nad zaludnieniem Polski w XIV wieku, Wrocław 1958.
 • Łubieński S., Vitae et series episcoporum plocensium, w: Opera posthuma, Antwerpiae 1643.
 • Łubieński S., Vitae et series episcoporum plocensium,w: Opera posthuma, Antwerpiae 1643.
 • M. Bobrzyński,Dzieje Polski,t. 1, Kraków 1927.
 • Monumenta Poloniae Historica, t. 2, wyd. Bielowski A., Warszawa 1961.
 • Nekrolog i księga bracka opactwa Panny Marii w Lubiniu, w: Monumenta Poloniae Historica, s.n., t. 9, cz. 2, wyd. Perzanowski Z., Warszawa 1971.
 • Nitecki P., Biskupi Kościoła w Polsce. Słownik biograficzny, Warszawa 1992.
 • Nowacki J., Dzieje archidiecezji poznańskiej, t. 2. Archidiecezja poznańska w granicach historycznych i jej ustrój, Poznań1964.
 • Nowowiejski A.J., Płock. Monografia historyczna, Płock 1930.
 • Paprocki B., Herby rycerstwa Polskiego, Kraków 1858.
 • Paprocki B., Herby rycerstwa polskiego, Kraków 1858.
 • Szostkiewicz Z., Katalog biskupów obrządku łacińskiego przedrozbiorowej Polski, w: Sacrum Poloniae Millennium. Rozprawy – szkice – materiały historyczne, t. 1, Rzym 1954.
 • Szymański J., Biskupstwa polskie w wiekach średnich, w: Kościół w Polsce, t. 1. Średniowiecze, red. Kłoczowski J., Kraków 1966.
 • Telonea episcopi Plocensis, w: Monumenta Poloniae Historica, t. 5, wyd. Kętrzyński W., Warszawa 1951.
 • W. Abraham, Organizacja Kościoła w Polsce do połowy XII wieku, Poznań1962
 • Weiss A., Biskupstwa bezpośrednio zależne od Stolicy Apostolskiej w średniowiecznej Europie, Lublin 1992.
 • Żebrowski T., Kościół (X-XIII w.), w: Dzieje Mazowsza do 1526 roku, red. Gieysztor A., Samsonowicz H., Warszawa 1994.
 • Żebrowski T., Zarys dziejów diecezji płockiej, Płock 1976.
 • Żytkowicz L., Studia nad gospodarstwem wiejskim w dobrach kościelnych XVI wieku, Warszawa 1962.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d12b8c10-2eb7-4f73-ad81-fca5fe94465a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.