PL EN


2014 | 21 | 73-80
Article title

Historyczność pierwszych biskupów płockich na tle opinii o początkach diecezji

Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The historicity of the first bishops of Płock in the light of the beginnings of diocese
Keywords
Contributors
 • Wydział Nauk Historycznych i Społecznych, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa
References
 • Abraham W., Organizacja Kościoła w Polsce do połowy XII wieku, Poznań1962.
 • Anonim tzw. Gall, Kronika Polska, Wrocław – Warszawa - Kraków 1965.
 • Castellaniae ecclesiae Plocensis, w: Monumenta Poloniae Historica, t. 5, wyd. Kętrzyński W., Warszawa 1961.
 • Castellaniae ecclesiae Plocensis. Telonea episcopi Plocensis. Villae capituli Plocensis,w: Monumenta Poloniae Historica, t. 5, wyd. Kętrzyński W., Warszawa 1961.
 • Chodyński S., Płockie biskupstwo, w: Encyklopedia Kościelna, red. Nowodworski M., Zaremba A., Biskupski S., t. 19, Warszawa 1893.
 • Chodyński S., Płockie biskupstwo, w: Encyklopedia Kościelna, red. M. Nowodworski, Zaremba A., Biskupski S., t. 19, Warszawa 1893.
 • Długosz J., Annales seu Cronicae Incliti Regni Poloniae ,ks. 1-2, wyd. Dąbrowski J., Warszawa 1964.
 • Długosz J., Annales seu Cronicae Incliti Regni Poloniae, ks. 3-4, Warszawa 1970.
 • Długosz J., Annales seu cronicae incliti Regni Poloniae, lib. 4, Varsaviae 1970.
 • Długosz J., Series Episcoporum Plocensium, wyd. Polskowski I., Pauli Ż., w: Długosz J., Opera Omnia, t. 1, Cracoviae 1887.
 • Długosz J., Vitae Episcoporum Plocensium abbreviatae, w: Monumenta Poloniae Historica, t. 6, wyd. Kętrzyński W., Warszawa 1961.
 • Dobosz J., Monarchia i możni wobec Kościoła w Polsce do początku XIII wieku, Poznań2002.
 • Gębartowicz M., Mogilno – Płock – Czerwińsk. Studia nad organizacją Kościoła na Mazowszu w XI i XIII wieku, w: Prace historyczne w 30 – lecie działalności profesorskiej S. Zakrzewskiego, Lwów 1934.
 • Graczyk W., Paweł Giżycki, biskup płocki (1439-1463), Płock 1999.
 • Kalendarz katedry krakowskiej, w: Najdawniejsze roczniki krakowskie i kalendarz, w: Monumenta Poloniae Historica, s.n., t. 5, wyd. Z. Kozłowska-Budkowa, Warszawa 1978.
 • Kętrzyński S., Polska X – XI wiek, Warszawa 1961.
 • Kętrzyński W., Wstęp do Długosz J., Vitae Episcoporum Plocensium abbreviatae cum continuatione Laurentii de Wszerecz, w: Monumenta Poloniae Historica, t. 6, wyd. Kętrzyński W., Warszawa 1961.
 • Kodeks dyplomatyczny Księstwa Mazowieckiego, wyd. Lubomirski J.T., Warszawa 1863.
 • List Grzegorza VII papieża do Bolesława Śmiałego roku 1075, w: Monumenta Poloniae Historica, t. 1, wyd. A. Bielowski, Warszawa 1960.
 • Ładogórski T., Studia nad zaludnieniem Polski w XIV wieku, Wrocław 1958.
 • Łubieński S., Vitae et series episcoporum plocensium, w: Opera posthuma, Antwerpiae 1643.
 • Łubieński S., Vitae et series episcoporum plocensium,w: Opera posthuma, Antwerpiae 1643.
 • M. Bobrzyński,Dzieje Polski,t. 1, Kraków 1927.
 • Monumenta Poloniae Historica, t. 2, wyd. Bielowski A., Warszawa 1961.
 • Nekrolog i księga bracka opactwa Panny Marii w Lubiniu, w: Monumenta Poloniae Historica, s.n., t. 9, cz. 2, wyd. Perzanowski Z., Warszawa 1971.
 • Nitecki P., Biskupi Kościoła w Polsce. Słownik biograficzny, Warszawa 1992.
 • Nowacki J., Dzieje archidiecezji poznańskiej, t. 2. Archidiecezja poznańska w granicach historycznych i jej ustrój, Poznań1964.
 • Nowowiejski A.J., Płock. Monografia historyczna, Płock 1930.
 • Paprocki B., Herby rycerstwa Polskiego, Kraków 1858.
 • Paprocki B., Herby rycerstwa polskiego, Kraków 1858.
 • Szostkiewicz Z., Katalog biskupów obrządku łacińskiego przedrozbiorowej Polski, w: Sacrum Poloniae Millennium. Rozprawy – szkice – materiały historyczne, t. 1, Rzym 1954.
 • Szymański J., Biskupstwa polskie w wiekach średnich, w: Kościół w Polsce, t. 1. Średniowiecze, red. Kłoczowski J., Kraków 1966.
 • Telonea episcopi Plocensis, w: Monumenta Poloniae Historica, t. 5, wyd. Kętrzyński W., Warszawa 1951.
 • W. Abraham, Organizacja Kościoła w Polsce do połowy XII wieku, Poznań1962
 • Weiss A., Biskupstwa bezpośrednio zależne od Stolicy Apostolskiej w średniowiecznej Europie, Lublin 1992.
 • Żebrowski T., Kościół (X-XIII w.), w: Dzieje Mazowsza do 1526 roku, red. Gieysztor A., Samsonowicz H., Warszawa 1994.
 • Żebrowski T., Zarys dziejów diecezji płockiej, Płock 1976.
 • Żytkowicz L., Studia nad gospodarstwem wiejskim w dobrach kościelnych XVI wieku, Warszawa 1962.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d12b8c10-2eb7-4f73-ad81-fca5fe94465a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.