PL EN


2013 | 1 | 4 | 543-587
Article title

Systemy informatyczne wspierające organizacje z sektora budownictwo

Content
Title variants
EN
Information systems in the construction industry
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł opisuje aktualny poziom wykorzystania techniki informatycznej w branży budowlanej w Polsce. W artykule zawarto problematykę, z jaką spotykają się zarządzający przedsiębiorstwami budowlanymi, a dotyczącą zastosowania możliwych systemów informatycznych, celem wsparcia dla podstawowych procesów budowlanych. Celem artykułu jest prezentacja zależności pomiędzy potrzebami biznesowymi, a ich realizacją i wsparciem ze strony systemów informatycznych.
Year
Volume
1
Issue
4
Pages
543-587
Physical description
Contributors
References
 • Bjork B. C. (2001), Document management a key IT technology for the construction industry, http://itc.scix.net/data/works/att/ecce-20012.content.pdf, dostęp dnia 05.01.2013.
 • Bogusz W. (2008), Informatyczne systemy wspomagające analizę ryzyka w procesie budowlanym, Przegląd Naukowy. Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, Warszawa, 1 (39).
 • Core IO, http://www.microsoft.com/optimization/model/coreio.mspx, dostęp dnia 05.01.2013.
 • Kapliński O., Zavadskas E. (2002), An overview of the problems related to research in construction engineering, management and economics in Poland, http://dx.doi.org/10.1080/13923730.2002.10531283, dostęp dnia 05.01.2013.
 • Mach B. (1997), Narzędzia komputerowego wspomagania procesów budowlanych. Standardy integracyjne komputerowej bazy informacyjnej i narzędziowej dla budownictwa, http://akropolis.pol.lublin.pl/users/bmach /artykulyBM/STANDARDY_KWB.pdf, dostęp dnia 05.01.2013.
 • Matwiejczuk W., Matwiejczuk T. (2004), Outsourcing w budownictwie, Przegląd Budowlany.
 • Radziszewska-Zielnia E. (2010), System Informatyczny do zarządzania relacjami partnerskimi przedsiębiorstw budowlanych, Czasopismo Techniczne, Wyd. Politechniki Krakowskiej, 19 (107).
 • Raport Deloitte EPoC 2011, European powers of construction, http://ww w.deloitte.com/assets/Dcom-Germany/Local%20Assets/Documents/11_RealEstate/2012/European.Powers.of.Construction.2011.Pu blication.pdf, dostęp dnia 05.01.2013.
 • Rivard H. (2004), Case Studies on the use of Information Technology In the Canadian Construction Industry, http://www.itcon.org/2004/2Z, dostęp dnia 05.01.2013.
 • Samuelsson O. (2002), IT Barometer 2000. The use of IT in the Nordic Construction Industry, http://www.itcon.org/2002/1/, dostęp dnia 05.01.2013.
 • Społeczeństwo informacyjne w Polsce. Wyniki badań statystycznych z lat 2007-2011 (2012), http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/nts_ spolecz_inform_w_polsce_2007-2011.pdf, dostęp dnia 05.01.2013.
 • Szelągowski M. (2010), Udoskonalenie cyklu Deminga-Shewharta zgodnie z dynamic BPM, http://dbpm.pl/pdf/11.pdf, dostęp dnia 05.01.2013.
 • Tomana A. (2011), Integracja projektowanie i kosztorysowania na platformie BIM, http://www.biswbis.pb.edu.pl/2011_03/330.pdf, dostęp dnia 05.01.2013.
 • Top 200 Computer World, Polski Rynek Teleinformatyczny (2011), IDG, Warszawa.
 • Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON 2012 r. (2013), http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/pgw f_zmiany_strukturalne_grup_podmiotow_2012.pdf, dostęp dnia 05.01.2013.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d12ca1ec-90f8-4a07-9059-3d3524bcff91
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.