PL EN


2018 | 2(52) | 113-122
Article title

Ordering Illegal Migration Terminology: the Migration Legality Cube

Title variants
PL
Próba uporządkowania terminologii dotyczącej nielegalnych migracji: kostka legalności migracji
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
In the subject literature, the terms “illegal migration” and “illegal migrant” encompass many categories of processes, people, and phenomena that have little to do with migration as a movement of people in space. This includes, most prominently, unauthorized employment and unauthorized residence in the receiving country. Both of these circumstances may be related to prior illegal migration, but do not necessarily have to be. The physical process of migration may have taken place entirely in accordance with the law. This is the starting point for the reconsideration of the standard migration terminology, as proposed in this paper. As three basic dimensions of illegality associated to date with migration analysis may focus on one person in as many as eight different combinations, this would require us to describe a single person using three different terms, which would quickly turn out to be inefficient. For practical reasons, the most convenient term is illegal migrant. Given its vague nature, however, the paper proposes to supplement this using the classification presented in the Migration Legality Cube encompassing eight types, depending on which group of migrants is in focus. This will make it easier for analysts and laymen alike to find their way in the ocean of uncertainty in which current debates on migration drift — and often founder.
PL
W literaturze przedmiotu terminy nielegalna migracja oraz nielegalny migrant są używane w kontekście wielu kategorii procesów, osób i zjawisk, które w niewielkim tylko stopniu są powiązane z migracją rozumianą jako proces przemieszczania się ludzi w przestrzeni. W szczególności dotyczy to nielegalnej pracy oraz nielegalnego pobytu w państwie imigracji. Obie te sytuacje mogą być związane z występującą wcześniej nielegalną migracją — ale nie muszą, gdyż sama migracja mogła odbyć się w pełnej zgodności z prawem. To spostrzeżenie jest punktem wyjścia do rozważań na temat adekwatności terminologii związanej z migracjami do procesów, które opisuje. Ponieważ trzy podstawowe wymiary nielegalności związane z analizą migracji mogą w przypadku jednej osoby występować aż w ośmiu różnych kombinacjach, to tę osobę należałoby definiować z wykorzystaniem aż trzech określeń, co z powodów praktycznych jest trudno wykonalne. Terminem najwygodniejszym jest nielegalny migrant. Jego niejednoznaczność wymaga jednak uzupełnienia. Niniejsza praca proponuje uzupełnienie tego terminu z wykorzystaniem klasyfikacji zaprezentowanej w Kostce Legalności Migracji, pozwalającej wyróżnić osiem typów migracji, zależnie od okoliczności. Wykorzystanie Kostki ułatwiłoby czytelnikom zorientowanie się, o jakich osobach jest mowa w danym tekście i w jakim stopniu rzeczywiście chodzi o proces niezgodnej z prawem migracji, a w jakim o inne zjawiska i zdarzenia.
Contributors
 • Maria Curie-Sklodowska University
References
 • Abel, G.J., and N. Sander. 2014. “Quantifying Global International Migration Flows.” Science 343 (6178): 1520–1522. doi: 10.1126/science.1248676.
 • Baldwin-Edwards, M. 2008. “Towards a Theory of Illegal Migration: Historical and Structural Components.” Third World Quarterly 29 (7): 1449–1459. doi: 10.1080/01436590802386690.
 • Bell, M. 2003. “Comparing Internal Migration between Countries: Measures, Data Sources and Results.” Discussion Paper — Queensland Centre for Population Research (2): 1–33.
 • Bilsborrow, R.E., H. Graeme, A.S. Oberai, and H. Zlotnik. 1997. International Migration Statistics. Guidelines for Improving Data Collection Systems. Geneva: International Labour Office.
 • Bruquetas-Callejo, M., B. Garcés-Mascareñas, R. Morén-Alegret, R. Penninx, and E. Ruiz-Vieytez. 2008. “Immigration and Integration Policymaking in Spain.” IMISCOE Working Paper (21): 1–32.
 • Castles, S. 2004. “The Factors that Make and Unmake Migration Policies.” International Migration Review 38 (3): 852–884.
 • Castles, S. 2006. “Guestworkers in Europe: a Resurrection?” International Migration Review 40 (4): 741–766. doi: 10.1111/j.1747-7379.2006.00042.x.
 • Ekins, P. 1992. “A Four-Capital Model of Wealth Creation.” In Real-Life Economics. Understanding Wealth Creation, edited by P. Ekins and M.A. Max-Neef, 147–155. London; New York: Routledge.
 • Grzymala-Kazlowska, A. 2005. “From Ethnic Cooperation to in-Group Competition: Undocumented Polish Workers in Brussels.” Journal of Ethnic and Migration Studies 31 (4): 675–697. doi: 10.1080/13691830500109787.
 • Icduygu, A., and T. Unalan. 2002. “Tides between Mediterranean Shores: Undocumented Migration in the South of Europe.” HIPS Working Papers in Demography (7): 1–24.
 • Jandl, M. 2004. “The Estimation of Illegal Migration in Europe.” Migration Studies 41 (153): 141–155.
 • Janicka, A. 2009. Social Humiliation and Labor Migration. Doctoral thesis, Faculty of Economic Sciences, University of Warsaw, Warsaw.
 • Janicki, W. 2008. “Alokacja migrantów międzynarodowych do regionów państw imigracji – próba oszacowania brakujących danych.” In Statystyka publiczna w procesie integracji europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki obszarów transgranicznych. Międzynarodowa konferencja naukowa z okazji jubileuszu 90-lecia Głównego Urzędu Statystycznego, edited by A. Miszczuk, 49–64. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.
 • Kicinger, A., and K. Saczuk. 2004. “Migration Policy in the European Perspective — Development and Future Trends.” CEFMR Working Paper (1): 1–47.
 • Kraler, A. 2009. “Regularisation: a Misguided Option or Part and Parcel of a Comprehensive Policy Response to Irregular Migration?” IMISCOE Working Paper (24): 1–39.
 • Laczko, F., and G. Appave. eds. 2013. World Migration Report 2013. Migrant Well-being and Development. Geneva: International Organization for Migration.
 • Langevin, B., and F. Begeot. 1995. “Comparabilité et synthèse des données européennes: l’expérience d’Eurostat.” In Collecte et comparabilité des données démographiques et sociales en Europe actes de la [17e] Chaire Quételet 1991, Gembloux, 17–20 septembre 1991 sous la dir. de Josianne Duchêne et de Guillaume Wunsch, edited by J. Duchene and G. Wunsch, 43–64. Louvain-la-Neuve – Paris: Academia l’Harmattan.
 • Lederer, H. 1998. “Illegal migration: why does it exist and what we know about numbers and trends?” Europäisches Forum für Migrationsstudien (19): 1–7.
 • Legalna praca nie dla cudzoziemca. A Polska ich potrzebuje. 2014. last updated 2014.07.12 [accessed 2018.09.11]. Available from https://tvn24bis.pl/wiadomosci-gospodarcze,71/legalna-praca-nie-dla-cudzoziemca-a-polska-ich-potrzebuje,447918.html.
 • Liao, Y. 2008. The Corpse Walker. Real Life Stories, China from the Bottom Up. New York: Pantheon Books.
 • Martin, M. 2012. “Analysis. The Global Approach to Migration and Mobility: the State of Play.” Statewatch Journal 22 (2/3): 1–7.
 • Massey, D.S., and N. Malone. 2002. “Pathways to Legal Immigration.” Population Research and Policy Review 21 (6): 473–504. doi: 10.1023/A:1022914700681.
 • Poulain, M. 1996. “Migration Flows between the Countries of the European Union: Current Trends.” In Population Migration in the European Union, edited by P.H. Rees, J. Stillwell, A. Convey and M. Kupiszewski, 51–66. Chichester, England – New York: J. Wiley & Sons.
 • Samers, M. 2004. “An Emerging Geopolitics of ‘Illegal’ Immigration in the European Union.” European Journal of Migration and Law 6 (1): 27–45. doi: 10.1163/1571816041518750.
 • Thompson, E.P. 1968. The Making of the English Working Class. Pelican books, A1000. Harmondsworth: Penguin.
 • Uehling, G. 2004. “Irregular and Illegal Migration through Ukraine.” International Migration 42 (3): 77–109. doi: 10.1111/j.0020-7985.2004.00290.x.
 • Wojciechowski, M. Legalni lepsi niż nielegalni, last updated 2012.01.11 [accessed 2018.09.11]. Available from http://wyborcza.pl/1,76842,10947022,Legalni_lepsi_niz_nielegalni.html?disableRedirects=true.
 • Zlotnik, H. 1999. “Trends of International Migration since 1965: What Existing Data Reveal.” International Migration 37 (1): 21–61. doi: 10.1111/1468-2435.00065.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d13baf39-d290-4b1e-bc71-0b584b5beefd
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.