PL EN


2019 | 1 (16) /2019 SELECTED ASPECTS OF AGING. POLISH PERSPECTIVE | 115-123
Article title

Folk High School as an educational alternative for older adults2

Authors
Selected contents from this journal
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
There is just one challenge for the 21st Century person, and it is an omnipresent change. In order to exist successfully and effectively in such a reality, one should constantly develop and also take part in an educational process (formal and informal). A huge number of places direct their educational offer to seniors and use this alternative education, which is, on the other hand, often thought to be directed to children. In the author’s opinion, a form of alternative education for adults and seniors is a folk high school in its contemporary version. That thesis is being discussed in this chapter.
Contributors
References
  • Aegidius, K.K. (2016). Szkic o Grundtvigiańskich ideach szkoły dla życia we współczesnychczasach. In T. Maliszewski (Ed.), Szkoła dla życia. Przewodnik po współczesnych uniwersytetachludowych (pp. 19–24). Wieżyca-Grzybów: Kaszubski Uniwersytet Ludowy.Augustyniak, E. (2010). Edukacja dorosłych – potrzeba czy konieczność? In T. Aleksander(Ed.), Edukacja dorosłych jako czynnik rozwoju społecznego (Vol. II, pp. 152–157). Radom:Instytut Technologii Eksploatacji.Dunaj, B. (1996). Słownik współczesnego języka polskiego. Warszawa: Wydawnictwo Wilga.Felska, A. (2017). Folk high school as an educational alternative older adults. In Ł. Tomczyk,& A. Klimczuk (Eds.), Selected Contemporary Challenges of Ageing Policy (pp. 89–102).Kraków: Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie .Maliszewski, T. (2010). Z ludźmi – ku ludziom. Tradycje XX wieku versus przyszłość edukacji.In M. Brodnicki, E. Gorloff, & A. Kołakowski (Eds.), Wychowanie – opieka – kształcenie.Z badań nad wybranymi problemami edukacji w XX i XXI wieku (pp. 45–61). Toruń:Wydawnictwo Akapit.Maliszewski, T. & Rosalska, M. (2016). Uniwersytety ludowe – pomiędzy starymi a nowymiwyzwaniami.Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.Milerski, B. & Śliwerski, B. (2000). Leksykon PWN. Pedagogika. Warszawa: Wydawnictwo NaukowePWN.Pilch, T. (2007). Uniwersytet ludowy. In T. Pilch (Ed.) Encyklopedia Pedagogiczna XXI wieku.(Vol. VI. pp. 1019–1034). Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak.Śliwerski, B. (2008). O nowym modelu szkoły alternatywnej. moj@klanza.org.pl, 3/2008 (4),6-10.Świeżyński, R. (1929). Uniwersytety ludowe w Danii i ich znaczenie dla Polski. Promień,R5/4/1929, 99–107.Trafiałek, E. (2005). Edukacja, integracja i aktywizacja ludzi w starszym wieku. Polska a Europa.In A. Fabiś (Ed.), Seniorzy w rodzinie, instytucji i społeczeństwie. Wybrane zagadnieniawspółczesnej gerontologii (pp. 77–88). Sosnowiec: WSZiM.Urbańczyk, F. (1973). Problemy oświaty dorosłych. Warszawa: Państwowe Zakłady WydawnictwSzkolnych.Wolert, W. (1939). Demokracja i kultura. Praca oświatowa za granicą: kierunki, organizacje,typy, działalność metody. Warszawa: Związek Spółdzielni Spożywców RzeczypospolitejPolskiej.Wroczyński, R. (1987). Dzieje oświaty polskiej 1795–1945. Warszawa: Wydawnictwo NaukowePWN.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d140e0d6-5e00-4d3d-af96-9c4c2caa5282
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.